До края на годината нискорисковите инвестиции ще бъдат предпочитани, като инвеститорите фокусират вниманието си върху активи клас А в наложени локации, с нисък процент свободни площи и висок интерес от страна на наемателите. От друга страна, част от инвеститорите са с опортюнистични нагласи и активно търсят отстъпки в най-засегнатите пазарни сегменти.

Това са изводите в последния доклад на Colliers за инвестиционния пазар в България. Общата стойност на инвестиционните сделки през първата половина на година възлиза на 19 млн. евро.

Това е най-ниският обем от 2011 г. насам, което се дължи основно на забавената динамика, в следствие на пандемията. Разпределението по сектори е както следва: 43% от обема се дължи на сделки с търговски площи, следвани от жилищни площи (29%), офис площи (17%) и индустриални и логистични площи (11%).

Доминантната роля на българските купувачи продължава да надвишава тази на международните, поради появилата несигурност от здравната криза и ограниченията за пътуване.

Нивата на възвръщаемост в търговски площи остават стабилни (7.75%), а тези в индустриални и офис площи намаляват съответно на 8.5% и 8%.
Заинтригувани от диверсификация на портфолиото си, инвеститорите в офис площи проявяват по-голям интерес към сегменти като логистичния, жилищния и търговските паркове.

Все повече хора печелят от отдаване на жилища под наем

Забелязва се частично несъответствие между очакванията на продавачи и купувачи по отношение на пазарната доходност от инвестиции в офиси. Въпреки това, инвеститорите ще се стремят да вложат натрупания капитал с цел запазване на стойността поради очакванията за потенциална инфлация в бъдеще.

istock
istock

Сегментът на логистични площи е във фаза на развитие на нови проекти, тъй като пандемията доведе до известна корекция в цените на парцелите за строеж.

Наличието на имоти с доход остава оскъдно, поради все още големият дял на индустриални и логистични компании, които ползват собствени имоти (или стари, пригодени за ползване имоти). Пазарната възвръщаемост спада (т.е. продажните цени на логистични имоти с доход се покачват) поради регионалната преференция на инвеститорите да вложат капитал в този тип имоти.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg