Темата за монтирането на камери за видеонаблюдение в жилищния вход винаги е обект на разгорещени дебати. От една страна те са сигурен начин за намаляване на кражбите и вандалските прояви от страна на външни лица и дори съседи. От друга страна обаче някои хора протестират срещу нарушаването на тяхното лично пространство.

Има ли законово основание за поставянето на видеокамери, длъжни ли сме да се съгласим да бъдем наблюдавани и какви са позитивите от това решение? Специалистите дават своя коментар, както и някои полезни съвети по въпроса.

Видеозаписите съдържат лични данни, защото чрез тях всяко лице може да бъде физически идентифицирано по безспорен начин, посочва консултант Таня Китик. Право да извършват видеонаблюдение имат търговци, юридически лица и държавни институции.

Във всички останали случаи, като например монтиране на камера във входа с решение на Общото събрание (ОС) на собствениците, видеонаблюдение може да бъде извършвано само при наличие на нормативно основание или при изрично съгласие на живущите.

Експертът посочва, че монтирането на камера за видеонаблюдение във входа на блока се регламентира в Закона за управление на етажната собственост, и по-конкретно – в разпоредбата на чл.17, ал.2, т.6 – монтиране на техническо съоръжение.

ОС е органът, който взема решение за управлението на общите части на сградите и прилежащите й площи. В случай, че поставянето на техническото съоръжение за наблюдение е взето с легитимно решение на ОС, това не е нарушение на закона.

Ако все пак някой смята, че е нарушено личното му пространство или не е сигурен как се употребяват неговите лични данни, би могъл да подаде жалба в Комисията за защита на личните данни, съветва Китик.

Не може да се възпрепятства поставянето на видеокамери за наблюдение на общите части, ако това е решено от събранието на Етажна собственост (ЕС), потвърждават други специалисти. Но живущ във входа може да откаже да плати за камерата, защото това не е необходим разход за поддръжката на общите части.

Монтажът на видеокамерите е решение на ЕС и тяхното узаконяване не е необходимо, допълва консултант Петър петров.

Има и друг вариант – камера на домофонната система на входа. В честия случай непознат звъни наред по звънците и все някой съсед отваря без проблем. Нерядко „посетителите“ са просяци, клошари, роми или пък от различни секти. Ако има камера, с натискането на един бутон се вижда кой е и колко хора са. Не става дума за 24-часов запис, а само за една екстра – цветна камера към домофона.

Никой не се чувства комфортно да бъде наблюдаван, но да не забравяме и ползите от камерата – недоброжелателите във входа могат лесно да бъдат идентифицирани, а живущите се чувстват по-спокойни и защитени. Доволни хора споделят, че откакто имат система за видеонаблюдение, вече нямат проблеми във входа.

 

Очакваме Вашите въпроси и запитвания по казуси на pariteni@netinfocompany.bg. Ние ще търсим нужните Ви отговори и ще предлагаме ефективните решения според експертите в съответните области.