Да се въведе механизъм за ограничаване на възможностите за продажба на недвижими имоти на неправилно декларирани цени. Той трябва да бъде разработен от междуведомствена работна група, която да изготви законодателни промени  за затягане на контрола върху сектора с недвижимите имоти.

Това предвижда План за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, публикуван от Министерство на финансите. Въпреки че крайният срок да въвеждане на тези мерки е юни 2022 г., действията по тях още не са започнали.

Планът предвижда да се въведат  регулаторни изисквания за сектора на недвижимите имоти, напр. регистрация или лицензиране, изисквания за навлизане на пазара и изисквания за осъществяване на дейността.

Определяне на надзорен орган за регистрация/лицензиране на сектора на недвижими имоти, както и въвеждане на контрол за спазване на новите регулаторни изисквания за сектора на недвижимите имоти (когато бъдат въведени) са други мерки в плана.

Всички те целят регулиране на сектора на недвижимите имоти и засилен контрол върху него, както и ограничаване на укриването на данъци при сделки с недвижими имоти и на злоупотребата с недвижими имоти за целите на изпирането на пари.

Планът предвижда още да се създаде междуведомствена работна група за изготвяне на предложения за мерки, насочени към ограничаване на злоупотребата с ООД.

Българи се отказват от брокери и купуват сами жилище

За целта ще се проучва сред други държави-членки на ЕС и (ако е необходимо) сред други страни  законодателството и практиките по отношение на регистрацията на дружества с минимален регистриран капитал.

istock
istock

Предвижда се да се направи преглед на действащата правна рамка, уреждаща изискванията за регистрация на ООД и да се изготвят предложения за законодателни изменения за допълнителни изисквания за регистрация на дружества с минимален капитал или друга подходяща мярка. Крайният срок за тези действия е бил септември тази година, но работата по тя също не е започнала.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg