План за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма

Имоти

Затягат контрола върху сделките с имоти на занижени цени

Да се въведе механизъм за ограничаване на възможностите за продажба на недвижими имоти на неправилно декларирани цени. Той трябва да бъде разработен от междуведомствена работна група, която да изготви ...

0