Цената на земелската земя в България се е повишила 3 пъти за последните 5 години. Това финансовият експерт Стефан Асенов пред Bloomberg TV Bulgaria, позовавайки се на данни НСИ.

„През 2010 г. средната цена на земеделската земя беше около 280 лв., в момента е 3 пъти по-висока”, посочи Асенов.

Цената на земеделската земя у нас се е увеличила средно с около 7% за 2015 г., като най-голям ръст е отчетен при цената на овощните градини, а най-малък при цената на лозята, обясни експертът.

През последната година в България са изтъргувани малко над 1 млн. декара. Рентите също бележат ръст от около 3%, като средната цена е около 42 лв./дка.   

Асенов коментира още процеса на комасация (уедряване, б.р.) на земеделски земи в България. „Модерно земеделие няма как да се развива без да има комасация и напояване”, отбеляза още той.

В момента у нас има около 5 млн. парцела, а средният им размер е около 3 дка. „Имаме запазена инфраструктура за напояването на 1-1,5 млн. дка, а реално се напояват едва 300-400 хил. от тях”, отбеляза Асенов.

Не се използват и ресурсите, които ни предоставят от ЕС. През предишния програмен период по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са определени 90 млн. за комасация и хидромелиорация, които обаче не използвани. За сравнение в съседна Турция се комасират 2 пъти по 10 млн. дка.    

По думите му, за да съществува модерно земеделие, трябва да се изготви средносрочна прогноза за развитие на сектора. Тя трябва да бъде създадена на базата на обществено обсъждане.

Въз основа на подобен проект в максимално кратки темпове трябва да се приеме Закон за комасацията, да се уреди също така материята с напояването на земеделските земи, закона за браншовите организации и да се създаде държавна поземлена банка.