Колкото и да не ни се иска, кризи се случват и обикновено са извън нашия контрол. Това, което обаче може да контролираме ние, е да имаме план за действие, ако възникнат.

Без значение на размера на бизнеса, управлението на кризи и планът за непрекъснатост на бизнес процесите са от жизнено значение за оцеляването му.

Кризите могат да бъдат технологични, икономически, финансови, военни действия, природни бедствия, сигурност, прекъсване на веригата за доставки, недостиг на човешки ресурси, пандемии и още много видове потенциални големи и малки заплахи за съществуването на компанията ви.

Но едно от най-важните неща е опазването на данните. Данните са сърцевината на вашия бизнес. Според данни на Националната администрация за архиви и документи във Вашингтон 93% от компаниите, загубили данните си поради бедствие за период по-дълъг от 10 дни, обявяват несъстоятелност в рамките на една година от събитието.

Но никой не иска да е част от негативна статистика.

Как вашата компания да продължи ефективно работа при възникването на криза?

Допитахме се до експерти на Еволинк АД за това, кои технологични мерки биха препоръчали на компаниите да вземат:

1. Ако вашият бизнес е изцяло зависим от Интернет, то е добре да имате две независими услуги за Интернет достъп. В оптималния случай – два доставчика по два различни маршрута на връзките до офиса ви.

2. Разположете сървърите, които съхраняват важните за бизнеса ви данни, в специализирани центрове за данни. Там те ще работят в контролирана среда, с резервирано електрозахранване, контрол на температура и влажност, както и контрол на достъпа до тях.

3. Резервиране на данните или Backup-as-a-Service (BaaS). Вече не малко компании предлагат автоматизирано и надеждно архивиране на данни в облачна инфраструктура, но е важно и бързото им възстановяване в случай на нужда.

4. Disaster Recovery as a Service (DRaaS) – е комплексно решение за възстановяване на IT системи, чиято цел е да даде възможност на компаниите да възстановят своите операции в рамките на минути в случай на отпадане на основните им IT системи.

5. Хакерските атаки и пробиви не са за подценяване, когато става въпрос за опазване на данните на компанията. Услугите за информационна сигурност ви дават възможност да защитите сайта си, мрежата си и данните си от зловредни атаки.

Доброто планиране е в основата на успешния бизнес. Освен един добър бизнес план, вашата компания има нужда и от добър план за непрекъснатост на бизнес процесите, с който служителите ви да са добре запознати и регулярно обучавани как да действат при нужда.

Повече информация е препоръки по темата, можете да откриете в публикацията Защо е важно да имаме план за непрекъснатост на бизнес процесите (https://www.evolink.com/bul/blog/view/Why-it-is-important-to-have-a-business-continuity-plan)

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg