Преобладаващо негативните вести за икономическата и геополитическата обстановка оставят всички ни разтревожени за съдбата на нашите инвестиции. Има години, в които финансовите пазари са с отрицателни движения и посоки. Това, обаче, са и тези години, в които с дадена сума купуват повече дялове.

Финансовите пазари са типични със своята цикличност, обикновено след подобни мечи пазари (периоди на дълги отрицателни движения), следва отличен бичи цикъл (период на стабилен растеж). Научи повече.

С други думи, ако инвеститорите правилно са планирали инвестиционните си хоризонти, то място за паника няма. Тези които обмислят да вложат още средства или искат да започнат сега, времето за тях вероятно наближава.

Разбира се, търсенето на така нареченото дъно, или точният момент, в който пазарите ще достигнат най-големите минуси за даден цикъл и след това ще тръгнат стабилно нагоре, крие в себе си голям хазартен елемент и често оставя хората неудовлетворени. Само за 2022, наблюдавахме няколко моментни ръста, последвани от още по-големи спадове.

Има обаче някои утвърдени стратегии, които могат да помогнат на всеки да управлява този риск и да постигне отлична покупателна цена за своята инвестиция, а от там и потенциал за добра бъдеща доходност.

Инвестиционни стратегии за минимизиране на риска

Има една предпочитана  от редица професионални инвеститори тактика наречена стратегия на осредняване на покупната стойност, или системно инвестиране, която работи отлични в подобни моменти.

Осреднете цената на покупка

Стратегията работи много просто, ако имате дадена сума за инвестиране, разделете я на три или четири равни части и я инвестирайте през определен период от време. Така, например, ако даден хипотетичен инвеститор е инвестирал половината си сума в началото на този месец и е оставил останалите пари за ноември, когато се очаква следващото заседание на ФЕД , инвестирайки през ноември, той ще може да се възползва от евентуални спадове на пазарите, след като разберем накъде ще поеме лихвената политика.

Ако такива спадове няма, той все пак ще се е възползвал от ниските стойности към края на миналия и началото на този месец и отново ще постигне задоволителна средна цена.

Спестовен План

e
iStock/ Getty images/ Freepik

Ако пък не разполагате с предварително спестени суми, може би спестовният план е вашият инструмент. В основата си, той е базиран именно на гореспомената стратегия за постигане на добра средна цена на инвестицията, като същевременно дава възможност на хората да внасят малки регулярни вноски по пътя към постигането на по-голяма финансова цел.

Научи как работят спестовните планове в договорен фонд като инвестиционен инструмент.

Текущите инвеститори

Тези от нас, които вече през последните 1 или 2 години са реализирали някакъв тип инвестиция, са забелязали, че преоценката на активите вероятно е отрицателна. Тези които са обмисляли инвестиции, може би са разколебани от негативните трендове. Осланяйки се на стратегията на осредняване на покупната стойност, обаче, това което бихте могли да направите е да внесете допълнително суми към текущата инвестиция, с които да постигнете по-добра средна цена за активите си.

Разбира се, преди да предприемете, каквито и да е инвестиционни решения е добре да се консултирате с професионалисти и да определите своя инвеститорски профил, който ще ви насочи към подходящите за вас продукти на база риск и инвестиционен хоризонт:

Анкета

Специалистите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт с удоволствие ще ви предоставят безплатна консултация, пишете на spesti@elana.net, потърсете на тел. +359 2 81 000 65, или използвайте чат опцията на нашия уебсайт.

Настоящият материал има за цел единствено да информира. Данните, оповестени в него, не следва да се тълкуват като препоръка и не са предназначени да служат за основа на конкретни инвестиционни решения.