Около 250 000 евро ще струва изграждането на изкуствен футболен терен с размери 100 на 70 метра показа репортерско проучване във Велико Търново.

На последната общинска сесия в четвъртък съветниците решиха да бъде организиран и проведен конкурс за учредяване право на строеж- подстрояване на общински имот. Под терен с площ 10 377 квадратни метра, западно от стадион „Ивайло", ще бъде изграден подземен паркинг на два етажа и обекти с обществено-обслужваща функция. Над тях трябва да има футболен терен с изкуствена настилка, осветление, ограда и зелени площи, които инвеститорът трябва да предаде безвъзмездно на Общината.

Предложението на Камен Алексиев обаче, изкуствената настилка на терена да е поне от пето поколение, каквито са поставени в Ловеч и Бургас не бе прието. Местните парламентаристи се притесниха за интересите на бъдещите инвеститори, на които настилката може да се види твърде скъпа и поискаха да разберат колко ще струва, коментирайки цифри от порядъка на 800 000 до един милион евро.

Репортерската проверка установи, че подобна настилка е на цена от 28 до 32 евро на квадратен метър. В случай, че се постави китайска ще падне на 26 евро. Простата аритметика показва, че футболен терен от 7.5 декара ще излезе не по- скъпо от 225 000 евро на предприемача, при средна цена от 30 евро на квадрат. Още 25 000 евро да струват останалите екстри като озеленяване, врати, ограда и осветление сумата няма да надхвърли 250 000 евро.

Естествено бъдещият инвеститор ще може да си договори и по- ниска себестойност от 30 евро на квадрат настилка, тъй като фирмите, които ги предлагат на българския пазар, са склонни да преговарят.