Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на  -2.49 % при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.09.2008 г. до 30.09.2010 г., съобщиха от надзора.

За професионалните пенсионни  фондове (ППФ) за същия период е определена  минимална доходност на годишна база в размер на -3.14 на сто. Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 0.51 на сто, а за ППФ съответно е -0.14 на сто. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност, чийто размер е над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фондове.

За периода 30 юни 2008 г. до 30 юни 2010 г. доходността на универсалните фондове също беше отрицателна, но нейната стойност бе определена от КФН на -6.20%.

За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период бе определена минимална доходност на годишна база в размер на - 7.27 на сто.

Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е била - 3.20 на сто, а за ППФ - минус 4.27 на сто.