Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

02.07.2009 г.  Текущо ниво - 1.4103

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са възходящи и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.3064 и 1.3524.

Видяхме пореден суинг в рамките на консолидацията след 1.3746, като пробив под 1.4001 би маркирал финал в 1.4200 и наличие на низходяща тенденция към 1.3720.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4164

1.4338

1.4200

1.4728

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.4000

1.3720

1.3921

1.3425

USD/JPY- посока за деня

02.07.2009 г.  Текущо ниво - 96.67
                                                                                          
Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 97.85 и 97.38.

След вчерашния максимум в 96.98 се развива консолидационна структура, за която считаме че предшества финалното покачване до 97.40-60.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

97.40

99.74

98.90

101.45

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

96.27

93.58

95.50

89.83

GBP/USD- посока за деня

02.07.2009 г.  Текущо ниво - 1.6393

Развива се консолидация с възходящ акцент след реверсията при 1.3506. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

След вчерашния минимум в 1.6381 двойката коригира спада си от 1.6746 и е отново в низходяща тенденция за 1.6190.
*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6560

1.70+

1.6846

1.7441

подкрепи  

 

интрадневни

интраседмични

1.6350

1.6180

1.6246

1.5352

USD/CHF- посока за деня

02.07.2009 г.   Текущо ниво - 1.0782
 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Неуспехът на двойката да преодолее 1.0912 доведе до тест на 1.07+, като очакваме текущото минорно възходящо движение  да преодолее 1.0884 на път към 1.1020.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0911

1.1021

1.1021

1.1493

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.0704

1.0354

1.0650

1.00+

EUR/JPY- посока за деня

02.07.2009 г.  Текущо ниво - 136.38

Двойката се намира във възходящо движение от минимума при 112.17. Търговията е ситуирана над 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 129.53 и 132.40.

Възходящата тенденция все още е в сила, като двойката се задържа над подкрепата в 135.93. Очакваме скорошна реверсия и спад към 131.41.

*Времевият интервал на показаната графика е 8-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

136.88

139.20

137.40

145+

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

134.32

126.93

131.44

117.56