Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

3.09.2009 г.  Текущо ниво - 1.4311

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са неутрални и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4038 и 1.3372.

Възстановяването над минимума в 1.4177 преодоля резистентното 1.4282 и двойката е изправена пред тест на динамичното 1.4350. Фаворизираме запазване на растежа за 1.4444, а впоследствие и за 1.4653. Критична за интрадневната позитивна тенденция е подкрепата в 1.4252.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4350

1.4444

1.4444

1.50+

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.4253

1.4006

1.4110

1.3746

USD/JPY- посока за деня

3.09.2009 г.  Текущо ниво - 92.44
                                                                                          
Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 97.85 и 97.38.

След корективната фаза под 93.40 двойката възобнови спада си, отчитайки минимум в 91.90. Очакваме тази тенденция да се запази за 90.35 с интрадневен резистънс в 92.57 и критично ниво в 93.40.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

93.20-40

99.01

94.10

100.+

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

91.67

90.35

90.35

87.12

GBP/USD- посока за деня

3.09.2009 г.  Текущо ниво - 1.6318

Развива се консолидация с възходящ акцент след реверсията при 1.3506. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Възстановяването от 1.6111 е твърде импулсно по характер и застрашава низходящата тенденция от 1.7042, поради което фаворизираме запазване на растежа за тест и в по-късен етап и пробив на 1.6380 с цел отговорния резистънс в 1.6663. Интрадневният акцент е позитивен с критично ниво в 1.6234.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6380

1.6663

1.6450

1.7447

подкрепи  

 

интрадневни

интраседмични

1.6234

1.5980

1.6111

1.5780

USD/CHF- посока за деня

3.09.2009 г.   Текущо ниво - 1.0586
 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Преминаването под 1.0630 и 1.0612 неутрализира "бичият" потенциал и текущата нагласа е негативна за 1.0531 и 1.0423. Важен резистънс в интрадневен план е зоната 1.0636-40, а критично на 4-ри ч. е 1.0720.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0720

1.1061

1.0790

1.1493

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.0650

1.0560

1.0612

1.0354

EUR/JPY- посока за деня

3.09.2009 г.  Текущо ниво - 132.05

Двойката се намира във възходящо движение от минимума при 112.17. Търговията е ситуирана над 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 129.53 и 132.40.

Спадът отчете минимум в 131.02, което на практика бе тест на подкрепата в 130.92 и понастоящем двойката е в минорна консолидация преди ново поевтиняване за 128.90. Низходящата тенденция е запазена с критично ниво в 133.90.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

132.50

139.60

133.90

145+

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

130.92

128.90

128.90

126.98