Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток АД

 

EUR/USD - посока за деня

03.11.2008 г. Текущо ниво - 1.2831

Валутната двойка се намира в низходящо движение след върха при 1.4865, представляващ финал на възстановяването от 1.3882 (11.09.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4049 и 1.5194.

Силният спад от края на миналата седмица намери локално дъно при 1.2665, като възстановяването от това ниво е корективно по характер и считаме, че предшества нов спад към отговорното 1.2584 и евентуално 1.2493. Запазваме нагласата си, че настоящите суингове са част от по-широка консолидация над скорошния минимум при 1.2331.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.2901

1.3261

1.2993

1.3531

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.2763

1.2584

1.2584

1.2331

 

 

USD/JPY- посока за деня

03.11.2008 г. Текущо ниво -99.26

Развива се низходящо движение след средносрочния максимум при 110.66. Техническите индикатори са низходящи.

Консолидацията под 99.71 придоби завършен вид, като по-късно днес ще очакваме преодоляване на споменатия резистънс и растеж към 100.95 и 102.42. Важно ниво на по-ниските фреймове е 98.21, като евентуален негов пробив ще сигнализира за продължаваща консолидация и ще прицели динамичното 96.91.

DJIA се намира в третата си, възходяща част от консолидацията след 7 882, която следва да прицели последователно 9 783 и 10 103 преди финализиране.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

99.71

102.41

100.93

103.55

подкрепи

интрадневни

интраседмични

98.21

94.18

--

90.95

GBP/USD- посока за деня

03.11.2008 г. Текущо ниво - 1.6302

Развива се низходящо движение след реверсията при 2.0153. Техническите индикатори са низходящи на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA.

Спадът от 1.6674 не успя да покрие идеализираната ни реверсивна цел при подкрепата 1.5944, като от 1.6010 наблюдаваме растеж с цел 1.6467 преди пореден спад към 1.5744.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6352

1.6676

1.6467

1.70+

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.6201

1.5944

1.5944

1.5271

USD/CHF- посока за деня

03.11.2008 г. Текущо ниво - 1.1578

Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при 0.9639.

Считаме, че достигнатия минимум при 1.1208 е недостатъчен за финализиране на корективната фаза под 1.1748 и поради това продължаваме да очакваме спад към 1.1089 преди завършване на текущата консолидация. В интрадневен план акцентът е все още възходящ към 1.1689, като едва спад под покрепата 1.1473 ще е сигнал за финалната част на структурата към 1.1089.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.1583

1.1744

1.1645

1.2152

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.1463

1.1089

1.1208

1.0696

EUR/JPY- посока за деня

03.11.2008 г. Текущо ниво - 127.33

Достигнат бе нов връх при 169.96, представляващ най-високо регистрирано ниво за последните шестнадесет години и е на практика тест на психологическото 170.00. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 150.85 и 159.24.

След преодоляването на критичната подкрепа 127.26 бе дефиниран връх при 131.03 и двойката е в корективна фаза, която следва да остане ограничена над 120.17 преди покачване към 141.39.

*Времевият интервал на показаната графика е 3-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

128.63

132.20

131.03

141.48

подкрепи

интрадневни

интраседмични

122.12

119.60

120.17

113.71