Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

04.12.2009 г.  Текущо ниво - 1.5081

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са неутрални и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4665 и 1.3838.

Поевтиняването след теста на 1.5146 е от по-висок ранг спрямо предходните корективни структури, вътрешни за растежа от 1.4827, което значи, че е резонно да видим спад до 1.4950 преди възобновяване на "бичия" потенциал за 1.5250. Интрадневно двойката консолидира над 1.5031 и по-късно днес ще очакваме пробив под това ниво да прицели 1.4950. Във възходяща посока, отговорно е разбира се 1.5146, като преодоляването му недвусмислено ще покаже, че консолидацията е завършена и трендът е възобновен.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.5146

1.5290

---

1.6040

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.5033

1.4801

1.4950

1.4450

USD/JPY- посока за деня

04.12.2009 г.  Текущо ниво - 88.12

Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Двойката е изключително близо до основния резистънс в 88.75, като възходящият акцент е още актуален и подкрепен при 87.93. Основна подкрепа е 87.54, като едва устойчив спад под нея би дефинирал финал на растежа от 84.79 и начало на ново поевтиняване за 83.45.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

88.75

91.58

88.75

97.79

подкрепи

интрадневни

интраседмични

87.93

83.45

87.54

79.60

GBP/USD- посока за деня

04.12.2009 г.  Текущо ниво - 1.6608


Развива се низходящо движение след регистрираният максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Спадът под 1.6624 потвърди връх в 1.6723, финал на растежа от 1.6380 и двойката тества долната граница на възходящия канал от 1.6270 при 1.6519. Фаворизираме запазване на текущия растеж за 1.6746 и 1.6801 преди ситуиране на по-сериозен връх в качеството му на финал и на целия растеж от 1.6250. Интрадневен резистънс е 1.6630, следван от 1.6723.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6630

1.6850

1.6723

1.7042

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.6519

1.6250

1.6380

1.5706

USD/CHF- посока за деня

04.12.2009 г.   Текущо ниво - 0.9995

 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Продължава търговията в тесни граници, като интрадневният акцент е по-скоро позитивен и е допустимо покачване до 1.060 преди възобновяване на спада за 0.9817.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0060

1.0352

1.0177

1.0550

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

0.9973

0.9850

0.9916

0.9640

EUR/JPY- посока за деня

04.12.2009 г.  Текущо ниво - 132.93

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Бе достигнат резистънса в 133.67 и текущо двойката консолидира под това ниво. Акцентът продължава да е позитивен за 135.68, като потенциалът за растеж се ограничава от резистентното 88.75 в USD/JPY. В интрадневен план фаворизираме пробив под 132.60, който следва да прицели основната подкрепа в 132.02 преди евентуално възобновяване на растежа. При междинните фреймове 130.86 е нивото, което би дефинирало финал на позитивната нагласа от 126.84, като е желателно да се търси потвърждение в 87.+ за коректността на подобен пробив.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

133.67

135.38

135.40

138.60

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

132.60

126.96

132.02

112.30