Над 100 000 лв. оборот на година е укривал ресторант на Златни пясъци, а доказателствата за това данъчните открили във флаш памет, скрита в обекта. При проверка на дневния оборот на ресторанта инспектори от териториалната дирекция наНАП във Варна се натъкнали на флаш памет, която съдържала електронни таблици. В тях подробно били описани реалните обороти от продажбите на заведението за последните две години и точният размер на укритите приходи за същия период.
Инспекторите на НАП установили, че собствениците на заведението отчитали едва 50% от приходите си, като укривали по около 100 000 лв. на година.
Ресторантът е поставен под постоянно наблюдение от НАП, а в близките няколко дни ще стартира данъчна ревизия на собствениците на заведението. Данните от флаш паметта и събраната информация по време на постоянното наблюдение, ще послужат при определяне на задълженията на ресторанта за последните пет години.
При извършените проверки от НАП на обекти по Северното Черноморие на некоректни търговци са връчени 52 наказателни постановления на обща стойност 45 000 лева, като най-честото нарушение, което установяват инспекторите, е неиздаване на касов бон. Ако търговците не платят доброволно задълженията си към бюджета в законовия срок, от НАП ще пристъпят към принудителното събиране на дължимите суми, включително и чрез изземване на парични средства от касите на обектите им. 2000 лева иззеха инспекторите от каса на ресторант във Върна, тъй като собственикът не е платил доброволно дължимите данъци, които надхвърлят 30 000 лева.
„Нека лицата, които имат просрочени задължения и имат временни финансови затруднения, да потърсят контакт с нас, за да бъдат те разсрочени. Спрямо тези, които откажат да платят доброволно задълженията си, ще предприемем всички мерки за принудителното им събиране", заяви териториалният директор Светлан Петков.

Над 100 000 лв. оборот на година е укривал ресторант на Златни пясъци, а доказателствата за това данъчните открили във флаш памет, скрита в обекта. При проверка на дневния оборот на ресторанта инспектори от териториалната дирекция наНАП във Варна се натъкнали на флаш памет, която съдържала електронни таблици. В тях подробно били описани реалните обороти от продажбите на заведението за последните две години и точният размер на укритите приходи за същия период.
Инспекторите на НАП установили, че собствениците на заведението отчитали едва 50% от приходите си, като укривали по около 100 000 лв. на година.

Ресторантът е поставен под постоянно наблюдение от НАП, а в близките няколко дни ще стартира данъчна ревизия на собствениците на заведението. Данните от флаш паметта и събраната информация по време на постоянното наблюдение, ще послужат при определяне на задълженията на ресторанта за последните пет години.

При извършените проверки от НАП на обекти по Северното Черноморие на некоректни търговци са връчени 52 наказателни постановления на обща стойност 45 000 лева, като най-честото нарушение, което установяват инспекторите, е неиздаване на касов бон. Ако търговците не платят доброволно задълженията си към бюджета в законовия срок, от НАП ще пристъпят към принудителното събиране на дължимите суми, включително и чрез изземване на парични средства от касите на обектите им. 2000 лева иззеха инспекторите от каса на ресторант във Върна, тъй като собственикът не е платил доброволно дължимите данъци, които надхвърлят 30 000 лева.

„Нека лицата, които имат просрочени задължения и имат временни финансови затруднения, да потърсят контакт с нас, за да бъдат те разсрочени. Спрямо тези, които откажат да платят доброволно задълженията си, ще предприемем всички мерки за принудителното им събиране", заяви териториалният директор Светлан Петков.