Петнадесетият неприсъствен публичен търг ще се проведе от 5 до 18 декември тази година, съобщиха от Българска фондова борса. Датата, до която не се приемат заявки под началната продажна цена, е 15 декември 2007 г.

Агенцията за приватизация /АП/ ще предложи за продажба дялове от три непублични дружества - Хопромагс ЕООД, Инпласт ООД и Техномат-Меркурий ООД.

АП ще предложи 100% от капитала на Хопромагс ЕООД, гр. Видин. Началната цена е 750 хил. лева. Купувачите ще имат възможност да заплатят с пари 40% от капитала на видинското дружество, а останалите 60% - с непарични платежни средства.

От Инпласт ООД ще се предложат 0.47% от капитала, а началната цена е 1456 лв. Тук изцяло ще се плаща с непарични платежни средства.

От последното дружество - Техномат-Меркурий ООД ще се предложат 1.01% или 19 дяла от капитала. Началната цена на пакета е 7620.90 лв. и ще се плаща само в лева.