Успешно приключи подписката за публичното предлагане на 1 700 000 броя обикновени акции от увеличението на капитала на Агрия Груп Холдинг АД, стана ясно от съобщение, публикувано в сайта на БФБ-София.

Датата на приключване на публичното предлагане бе 4 декември 2007 г., на която е извършено и разпределението чрез изготвянето на списък, съдържащ имената на инвеститорите, съответно на инвестиционните посредници, чрез които са подадени поръчките за покупка и броя предлагани акции, разпределени на всеки от тях.
Общият брой записани и продадени при публичното предлагане акции от увеличението на капитала на Агрия Груп Холдинг АД е 1 700 000 броя.

По набирателната сметка на дружеството са постъпили 15 368 000 лв.

Емисията на холдинга бе презаписана 1.5 пъти, а цената на пласиране бе определена на 9.04 лв.

Вторичната търговия с акциите на Агрия Груп Холдинг се очаква да стартира в края на месец януари 2008 г. Акциите на дружеството, които ще се търгуват свободно на борсата /free-float/, ще са 25% от капитала на холдинга.