Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня


16.02.2009 г.  Текущо ниво - 1.2742


Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са в процес на реверсия и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.3328 и 1.4412.

Петъчната трендова динамика остана ограничена под 1.2942, като при днешното започване на търговията бе отчетен "гап" от близо 100 пипа, чието запълване фаворизираме в интрадневен аспект. Отговорното ниво при по-високите фреймове продължава да е 1.2705, чийто евентуален пробив ще маркира излизане от продължителната консолидация и ще генерира низходяща тенденция към 1.2547.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.2793

1.31+

1.2943

1.3328

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.2705

1.2705

1.2650

1.2547

USD/JPY- посока за деня

16.02.2009 г.  Текущо ниво - 91.62
                                                                                           
След приключването на корективната фаза над 90.95 при 97.48, генералната низходяща тенденция е подновена с цел 79.82.
Техническите индикатори са низходящи и конвергирани.

Петъчният максимум при 92.13 бе пореден тест на резистентното 92.23 и текущият интрадневен акцент е низходящ за 90.77.

*Времевият интервал на показаната графика е 8 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

92.23

93.12

93.12

94.64

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

90.73

86.31

88.63

83.02

GBP/USD- посока за деня

16.02.2009 г.  Текущо ниво - 1.4187

Развива се възходящо движение след реверсията при 1.3506. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и  200-дневна SMA.

Пробивът при 1.4286 задълбочи спада до 1.4136, като считаме, че при това ниво е поставено дъно, финал на поевтиняването от 1.4986. Петъчното възходящо движение достигна пик в 1.4604, което на практика бе тест на резистентното 1.4590. От това ниво наблюдаваме силен спад за който считаме, че ще остане ограничен над 1.4136 и ще бъде реверсиран за 1.4360.

*Времевият интервал на показаната графика е 1 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4240

1.4590

1.4360

1.5727

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.4136

1.4020

1.4020

1.30+

USD/CHF- посока за деня

16.02.2009 г.   Текущо ниво - 1.1696
 
Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при  0.9639.                  
                                                                                               
Въпреки, че двойката не успя да преодолее предходният минимум при 1.1503, възстановяването от това ниво е корективно по характер и считаме, че ще резултатира в пробив на отговорното 1.1410. В интрадневен аспект двойката е все още възходяща с критично ниво при 1.1648.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.1714

1.1779

1.1779

1.2160

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.1648

1.1278

1.1410

1.0820

EUR/JPY- посока за деня

16.02.2009 г.  Текущо ниво - 116.79

Двойката се намира в  низходящо движение от резистентната зона при 131.01. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 135.37 и 155.57.

Възходящото движение от 114.93 намери връх при 118.77 и понастоящем се намира в консолидация, отчела минимум при 116.51. Считаме, че тенденцията за 122.03 е запазена, като критично е 114.93.

*Времевият интервал на показаната графика е 8-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

117.93

122.63

119.64

126.53

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

115.72

114.38

114.38

112.09