От началото на годината минималният праг за здравната вноска на самоосигуряващите се лица скача от 10,40 лева на 16,80 лева заради промените в здравно-осигурителното законодателство. Към 1 декември, хората, които се били застрашени от изгубване на здравно-осигурителните си права са били 380000 души, а актуални данни за техния брой ще има към 1 февруари, когато ще се формира новият здравноосигурителен статус според новите правила на Закона за здравното осигуряване. За да излезе от системата на здравното осигуряване, човек трябва да има над 3 неплатени здравни вноски за последните 36 месеца, обясни Катя Кашъмова от НАП. В какви случаи можем да изгубим здравните си права и как може да ги възстановим?

Ето какво каза още Кашъмова:

Промените, които настъпват от 1 януари 2010 година, за хората, които сами трябва да внасят здравно-осигурителните си вноски, са тези, че здравно-осигурителната вноска се увеличава и тя става месечно 16,80 лв., като всеки човек трябва да внесе до десето число на месец, следващ този, за който се отнася тази вноска. На второ място те трябва да подават нова декларация, така наречената декларация образец 7, като тези хора са длъжни да подават тази декларация до края на месеца, следващ този, в който настъпило обстоятелството човекът сам да се осигурява. За хората, които към 1 януари са в това си качество сами да внасят здравно-осигурителните си вноски, срокът за подаването на тази декларация е 1 март 2010 година. Така че това е най-важното и същественото за тези лица, че от тази година те подават еднократно декларация. Засега те не подавали никаква декларация други – нито 1, нито 6, и ще продължат да не подават. Само тази декларация – образец 7, ще подават еднократно при настъпване на това обстоятелство.

Какво ще се случи, ако тези лица не подадат декларация, застрашени ли са техните здравно-осигурителни права? Например, ако влязат в болница, разболеят се и така нататък…

Здравно-осигурителните права на всички, които не внасят осигурителни вноски, естествено, че са застрашени и това е втората съществена промяна в Закона за здравното осигуряване, като от 1 януари 2010 година здравните права на всички българи ще настъпят тогава, когато имаме внесени всички здравно-осигурителни вноски за последните 36 месеца към датата на настъпване на необходимостта от ползване на здравна услуга от НЗОК, като направя паралел, че миналата година те бяха от последните 12 месеца преди настъпване на необходимостта от ползване на здравна услуга.

Ако да речем човек се разболее, но се окаже, че преди две години и половина има неплатени здравни вноски, може да се окаже, че неговите права не важат.

Законът казва, че в тези 36 месеца, ако имаме повече от три неплатени вноски, значи, ако има четири неплатени вноски, тогава той ще излезе от здравното осигуряване и няма да може да ползва права. Но ако има две неплатени, той ще има право на здравна услуга от НЗОК.

Имате ли представа горе-долу колко хора са застрашени от това да им се прекъснат здравно-осигурителните права?

Към 1 декември това, което агенцията направи, беше около 380000 души. Естествено, оттогава много хора внесоха своите здравноосигурителни вноски, така че аз сега нямам тези информация. Това може би ще стане ясно на 1 февруари, тогава, когато формираме новият здравноосигурителен статус на хората по новите правила на Закона за здравното осигуряване. Тогава ще стане ясно колко ще бъдат хората, които ще бъдат с прекъснати здравни права.

Ако платим здравните вноски веднага, моментално ли се възстановяват правата?

Да. В момента, в който се внесат дължимите здравно-осигурителни вноски, съответно всеки месец се формира наново здравноосигурителен статус и тогава вече той ще е с платените дължими здравно-осигурителни вноски. Здравноосигурителният статус може да се провери на сайта на НАП, в сайта на НОИ, има възможност за справка, която всеки от нас може да направи по ЕГН.