Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делта Сток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/USD

 

18.11.2010 г.

Текущо ниво - 1.3618

Валутната двойка се намира във възходящо движение след минимума достигнат в 1.1876 (07.06.2010 г.). Техническите индикатори на дневна база са възходящи и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.3445 и 1.3136.

След отчетения минимум в 1.3450 двойката преодоля съчетанието от статичен и динамичен резистънс в 1.3565 и акцентът е позитивен за 1.3666 и 1.3830. Основна подкрепа е 1.3565, а критично ниво е 1.3510.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.3666

1.3830

1.3750

1.3960

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.3565

1.3335

1.3510

1.3159

USD/JPY

 

18.11.2010 г.
Текущо ниво - 83.17

Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 83.08 и 88.37.

Възходящият потенциал тук е запазен с цел 84.70 при първа основна подкрепа в 82.70. Интрадневният акцент е негативен с "trigger" при 83.40.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

83.80

86.70

84.70

92.10

подкрепи

интрадневни

интраседмични

82.70

80.20

81.65

79.40

GBP/USD

 

18.11.2010 г.

Текущо ниво - 1.5950

Развива се възходящо движение след дъното при 1.4222 в рамките на широката консолидация над 1.3506. Техническите индикатори са възходящи на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Считаме, че минимумът при 1.5840 е достатъчен за финал на консолидацията под 1.6299, но на този етап основната нагласа е все още негативна под отговорния резистънс в 1.5980. Очакваме преодоляване на тази съпротива да доведе до последователни тестове в 1.6180 и 1.6299. Критично ниво за минорната текуща възходяща тенденция е 1.5888.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.5980

1.6460

1.6180

1.70+

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.5888

1.5650

1.5840

1.5290

USD/CHF

 

18.11.2010 г.

Текущо ниво - 0.9875

Двойката се намира в корективна фаза на низходящия тренд от 1.1730 след регистриран минимум в 0.9460. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 0.9884 и 1.0574.

Покачването от 0.9548 завърши с прецизен тест на резистентната зона около 0.9970 и от това ниво наблюдаваме низходяща тенденция с цел пробив на подкрепата в 0.9865 и спад към 0.9670. Критично за текущия спад е резистентното 0.9928.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

0.9928

0.9970

0.9970

1.0640

подкрепи

интрадневни

интраседмични

0.9865

0.9430

0.9670

0.9000

EUR/JPY

 

18.11.2010 г.
Текущо ниво - 113.36

Двойката се намира във възходящо движение от минимума при 105.42. Търговията е ситуирана между 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 111.64 и 1116.03.

Считаме, че консолидацията под 113.70 е завършена и очакваме растеж за 115.50. Основна подкрепа е 112.77.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

113.80

115.87

115.70

119.60

подкрепи

интрадневни

интраседмични

112.77

109.50

111.03

105.40