Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

19.02.2009 г.  Текущо ниво - 1.2597


Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са в процес на реверсия и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.3328 и 1.4412.

Спадът след вчерашната консолидация достигна минимум в 1.2511, като с това ниво бе поставен финал на поевтиняването от 1.2924 (13.02.2009 г.). Все още липсват сигнали за завършеност на целия спад от 1.3090 и в този смисъл допускаме още един тест в зоната 1.2421-83 преди осъществяването на по-сериозна реверсия и покачване към 1.31+.

В интрадневен план двойката е в минорен възходящ тренд от 1.2511, чийто характер е корективен на този етап и е с потенциал за тест на 1.2671 и 1.2705.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.2641

1.31+

1.2705

1.3328

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.2512

1.2421

1.2421

1.2330

USD/JPY- посока за деня

19.02.2009 г.  Текущо ниво - 93.53
                                                                                           
След приключването на корективната фаза над 90.95 при 97.48, генералната низходяща тенденция е подновена с цел 79.82.
Техническите индикатори са низходящи и конвергирани.

Очаквано двойката преодоля 92.74 и последвалото покачване достигна 93.95. Поевтиняването от това ниво е корективно на този етап и съществува риск от още един растеж за тест на резистентната зона 94.64. С респект към по-високите йерархии, считаме че настоящата зона е потенциална реверсивна такава за начало на спад към 87.12, като това би било потвърдено едва под 89.82. Критично ниво за възходящия тренд от 89.82 е 92.10, а интрадневна подкрепа е 92.74.

*Времевият интервал на показаната графика е 8 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

93.92

94.64

94.64

97.48

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

92.12

86.31

89.82

83.02

GBP/USD- посока за деня

19.02.2009 г.  Текущо ниво - 1.4316

Развива се възходящо движение след реверсията при 1.3506. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и  200-дневна SMA.

В унисон с очакванията ни двойката направи пореден неуспешен тест на отговорната зона при 1.4020-50, като отчете минимум в 1.4098. Рязката реверсия от това ниво оправдава очакванията ни, че предстои пробив на 1.4321, респективно покачване към следващата резистентна зона при 1.4590.

*Времевият интервал на показаната графика е 1 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4321

1.4590

1.4421

1.5727

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.4136

1.4020

1.4020

1.30+

USD/CHF- посока за деня

19.02.2009 г.   Текущо ниво - 1.1755
 
Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при  0.9639.                  
                                                                                               
След вчерашната консолидация под 1.1780 видяхме покачване до 1.1826, което е недостатъчно на този етап за финализиране на растежа от зоната на подкрепа 1.1278 и в този смисъл ще очакваме още един опит за тест на 1.1923 преди сериозна реверсия и начало на спад към 1.0835.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.1825

1.1923

1.1923

1.2160

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.1617

1.1278

1.1558

1.0820

EUR/JPY- посока за деня

19.02.2009 г.  Текущо ниво - 116.92

Двойката се намира в  низходящо движение от резистентната зона при 131.01. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 135.37 и 155.57.

Консолидацията под 118.77 е все още незавършена и притежава потенциал за тест на 115.15 преди покачване за 122.03.

*Времевият интервал на показаната графика е 8-часов

съпротиви

интрадневни

интраседмични

117.93

122.63

119.64

126.53

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

115.12

114.38

114.38

112.09