Само 53% американците смятат, че капитализмът е по-добър от социализма, а 20% са на обратното становище и споделят, че социализмът е по-добър. Данните са от публикувано в Съединените щати социологическо телефонно проучване на агенция Rasmussen Reports /Расмусен рипортс/.

27% от запитаните не са убедени, коя система е по-добра.

Гражданите под 30 г. по същество са разпределени равномерно. 37% предпочитат капитализъм, 33% социализъм, а 30% не са определили своето мнение.

Лицата над 30 години са малко по-благосклонни към свободната инициатива, като 49% са за капитализъм, а 26% за социализъм.

Анкетираните над 40 годишна възраст силно подкрепят капитализма, като само 13% смятат, че социализма е по-добър.