След “застоя” през 2006 и 2007 г. държавните ценни книжа /ДЦК/ на страните от еврозоната отбелязват силна година, както и през 2004 г., показва анализът на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт/РКМ/, Виена. С очаквана обща възвръщаемост от 6.5%, настоящата година би могла да бъде най-добрата за ДЦК на страните - членки на Европейския валутен съюз от 2005 г. насам. Предвид вече високите цени на съкровищните бонове на САЩ, бъдещите шансове за доходност от тях остават по-скоро ограничени.

Масовото бягство от рисковите активи (корпоративен дълг) и мащабните понижения на лихвите от страна на Федералния резерв тласнаха доходността на държавните ценни книжа на САЩ до рекордно ниски стойности, които при краткосрочните матуритети са чувствително под актуалния ръст на инфлацията. Както от гледна точка на фундаменталната оценка, така и с оглед на много ограничения бъдещ потенциал, държавните облигации на САЩ в настоящия момент ще трябва да бъдат пренебрегнати, заяви Роберт Зенц, главен директор “Глобални пазари с фиксирана доходност” в Райфайзен Кепитъл Мениджмънт.

Към момента обстановката на тези пазари остава трудно предвидима и напрегната. Въпреки нарастващата прозрачност по отношение на балансите на банките, ликвидността остава ниска. Масираните понижения на лихвите от страна на Федералния резерв на САЩ и съгласуваните финансирания от страна на централните банки по целия свят, до този момент не доведоха до трайно подобряване на междубанковия пазар и това естествено се отрази негативно на вторичния пазар на корпоративни книжа. Тези факти, заедно с продължаващото публикуване на лоши новини, доведе и през текущата година до ниска или отрицателна възвръщаемост на пазарите на корпоративен дълг спрямо държавните ценни книжа.

Опасенията от понижение на кредитните рейтинги на американските застрахователи на облигации, новите изненадващи загуби на германските институции IKB и SachsenLB, рекордните отписвания на UBS и проблемите с финансирането на исландските банки, които силно зависят от капиталовите пазари, в последно време се отразиха неблагоприятно върху пазарите. Предотвратеният фалит на Bear Stearns, само благодарение на светкавичното поглъщане, финансирано от централната банка на САЩ, несъмнено представлява нова кулминация на кризата. В този сценарий не е възможно еврозоната да не бъде повлияна от развоя в САЩ. "Във връзка с това е вероятно първо понижение на лихвите и от ЕЦБ през второто тримесечие, въпреки трайно напрегнатото положение с инфлацията, смята Зенц. В същото време се очаква, че с напредващото подобрение на пазара и новите понижения на лихвите от страна на централните банки, някои от временно избягалите в държавни ценни книжа инвеститори ще се върнат отново на пазарите на корпоративен дълг, предлагащи далеч по-атрактивна доходност.

Друго положително развитие за оздравяването на кредитните пазари е прогресиращото засилване на капиталовата база на отслабените от загубите банки. Дори и това, по правило да е болезнено за акционерите, то следва да бъде оценено като изключително положително за пазарите на облигации. Зенц допълва: С влошаването на икономическия климат фокусът на инвеститорите кардинално ще се измести от компании с политика, изгодна за акционерите към онези компании с политика, изгодна за притежателите на облигации. А това означава, че компаниите на свой ред ще намалят дивидентите си вместо да ги увеличат и ще използват паричните си потоци за погасяване на задълженията си и укрепване на капиталовата си база.

Завръщането към нормална пазарна обстановка и трайно подобрена ликвидност вероятно ще отнеме значително по-дълъг период от време, отколкото се предполагаше към края на 2007 година, и ще продължи през цялата 2008 г.

Три стратегии в актуалния пазарен климат

1. Корпоративни облигации (дълга позиция) – акции (къса позиция)

Според Райфайзен Кепитъл Мениджмънт корпоративните облигации са изпреварили акциите, както във времето, така и в степента на корекция. Засиленото внимание на компаниите към своите облигационери (изразено с частично погасяване на дългове), както и техните усилия за укрепване на капиталовата им база, навеждат в момента на извода, че корпоративните облигации са по-атрактивни от акциите.

2. ДЦК - САЩ (къса позиция) – Еврозона (дълга позиция)

На фона на значителния напредък на Федералният резерв на САЩ в цикъла на понижения на лихвите, през тази година и на ЕЦБ ще се наложи да прибегне към понижение на лихвения процент. Поради тази причина през следващите месеци европейските ДЦК би трябвало да са по-доходни от съкровищните бонове на САЩ.

3. Германски ДЦК (къса позиция) – ДЦК в евро, но с изключение на Германия (дълга позиция)

През изминалите седмици в рамките на новото изостряне на кризата на световните финансови пазари при държавните облигации в евро се обособиха съществени различия в оценката на германските и негерманските ценни книжа. Така например котировката на испанските и италианските държавни облигации бе значително по-ниска от тази на германските федерални облигации. РКМ предполага, че това е временен феномен и тези различия в оценката ще се заличат отново.