Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

21.12.2009 г.  Текущо ниво - 1.4305

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са неутрални и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4801 и 1.4170.

Двойката опроверга очакванията ни за по-мащабна консолидация и спадът под 1.4304 дефинира запазване на ранга на настоящото поевтиняване от 1.4785. Акцентът продължава да е негативен за 1.4170 с критично ниво в 1.4404.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4410

1.4590

1.4498

1.5146

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.4250

1.4170

1.4170

1.3740

USD/JPY- посока за деня

21.12.2009 г.  Текущо ниво - 90.51
                                                                                          
Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

След последното покачване до 90.91 двойката консолидира и е готова за растеж към 92.40. Интрадневна подкрепа е 89.90, а критично ниво продължава да е зоната около 89.+.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

90.91

92.40

91.60

97.79

подкрепи

интрадневни

интраседмични

89.80

83.45

87.35

79.60

GBP/USD- посока за деня

21.12.2009 г.
  Текущо ниво - 1.6115


Развива се низходящо движение след регистрираният максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Консолидацията от края на миналата седмица остана ограничена под 1.6251 и низходящата тенденция е подновена за основната цел в 1.59+. Критично е 1.6251.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

 съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6251

1.6850

1.6410

1.7042

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.6051

1.59+

1.59+

1.5706

USD/CHF- посока за деня

21.12.2009 г.
   Текущо ниво - 1.0440

 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Консолидацията под 1.0508 изглежда завършена въпреки неуспеха да достигне нива по-ниски от 1.0380 и акцентът е позитивен за пробив над 1.0480 на път към 1.0610.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0482

1.0550

1.0550

1.0763

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.0367

0.9850

1.03+

0.9640

EUR/JPY- посока за деня

21.12.2009 г.  Текущо ниво - 129.45

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Тенденцията остава възходяща, като текущият минорен акцент е неутрален и двойката консолидира под 130.07. С оглед на спада в EUR/USD, текущата корекция притежава известен потенциал за още един тест в 129.02.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

130.70

135.38

131.76

138.60

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

128.79

126.96

126.96

112.30