Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток. 

 

EUR/USD - посока за деня

27.11.2009 г.  Текущо ниво - 1.4846

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са неутрални и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4665 и 1.3838.

Силният спад от 1.5146 преодоля подкрепата в 1.5020 и дефинира финал на растежа от 1.4801. Съществува възможност за поставен по-сериозен връх, като отговорно ниво за това е многократно тестваната подкрепа в 1.4801. Текущият акцент е категорично негативен за тест в 1.4796, като очакваме след известна консолидация над това ниво да видим подновяване на спада за 1.4621 и 1.4450. Интрадневен резистънс е 1.4900, а критично ниво е 1.5020.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4900

1.5290

1.5020

1.6040

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.4801

1.4450

1.4623

1.3740

USD/JPY- посока за деня

27.11.2009 г.  Текущо ниво - 86.34
                                                                
                          
Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Вчерашната кратка консолидация остана ограничена под 87.20 и видяхме рязък спад до 84.79. Покачването от това ниво е с импулсен характер и притежава потенциал за тест в 87.20, но основната нагласа при междинните фреймове остава негативна за 83.45 и 79.60, като настоящия растеж следва да се счита за корективен докато остава под резистентното 88.01.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

87.20

91.58

88.01

97.79

подкрепи

интрадневни

интраседмични

85.71

83.45

84.79

79.60

GBP/USD- посока за деня

27.11.2009 г.
  Текущо ниво - 1.6330


Развива се низходящо движение след регистрираният максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Очаквано спадът бе възобновен след кратка корекция над 1.6495 и двойката достигна минимум в 1.6271. Тестът на 1.6250 притежава потенциал да предизвика корективна фаза, която следва да е ограничена под 1.6371 преди подновяване на поевтиняването към основната ни цел в 1.6130.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6370

1.7042

1.6460

1.7442

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.6270

1.6130

1.6250

1.5706

USD/CHF- посока за деня

27.11.2009 г.
   Текущо ниво - 1.0149

 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Възстановяването от 0.9916 преодоля резистентната зона в 1.0030-50 и по този начин потвърди дъно и финал на спада от 1.0223. Текущият акцент е възходящ за 1.0223, а след известна корективна фаза под това ниво и за основната съпротива в 1.0550.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0223

1.0352

1.0352

1.0550

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.0071

0.9850

0.9916

0.9640

EUR/JPY- посока за деня

27.11.2009 г.  Текущо ниво - 127.76

Двойката се намира във възходящо движение от минимума при 112.17. Търговията е ситуирана над 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.44 и 130.96.

Пробивът под динамичната подкрепа в 130.09 доведе до ускоряване на спада към 126.90. Текущата подкрепа осигурява възможност за кратка корекция, но акцентът е категорично негативен за следващата статична зона в 124.30, а впоследствие и 121.98. Основен резистънс е 130.09.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

129.70

135.38

130.09

137.60

подкрепи

интрадневни

интраседмични

126.98

121.98

124.30

112.30