Известно влошаване на бизнес състоянието на предприятията от Плевенска област през месец септември спрямо месец януари тази година отчитат от Териториалното статистическо бюро в Плевен. Около 18% от ръководителите на наблюдаваните 110 предприятия отчитат ситуацията като добра, а 28% - като лоша. Подобряване на бизнес ситуацията през следващите 6 месеца очакват около 22% от анкетираните.

По предварителни данни наблюдаваните фирми от обществения и частния сектор са реализирали продукция, стоки и услуги за 1 148 613 лв. Около 55% от постъпленията са от ”Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството”, следвани от ”Преработваща промишленост” и ”Строителство”. Най-често посочваният проблем е недостатъчно търсене в страната и чужбина, финансови проблеми влияят негативно върху четвърт от производителите, а повече от половината от ръководителите оценяват икономическата среда като несигурна.