Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делта сток.

 

EUR/USD

28.07.2010 г.

Текущо ниво - 1.2996

Валутната двойка се намира във възходящо движение след минимума достигнат в 1.1876 (07.06.2010 г.). Техническите индикатори на дневна база са възходящи и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.2377 и 1.3670.

Всички тестове в зоната на подкрепа около 1.2960 бяха неуспешни и докато това ниво е актуално акцентът ще остане позитивен за 1.3120. Въпреки близостта на резистентната зона от дневен фрейм все още липсват сигнали за реверсия, поради което нагласата ни остава позитивна.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.3043

1.3120

1.3120

1.3850

 

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.2960

1.2731

1.2889

1.2150

 

USD/JPY

28.07.2010 г.

Текущо ниво - 87.98

Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Двойката не оправда очакванията ни за пробив под 86.82 и е налице възходяща тенденция с подкрепа в 87.70 и цели 88.60 и 89.20. Продължаваме да считаме възстановяването над 86.25 за корективно, но очевидно йерархията от която е производно е по-висока и касае целият спад от 92.90.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

88.60

89.20

89.20

97.79

 

подкрепи

интрадневни

интраседмични

87.70

84.78

86.80

79.60

 

GBP/USD

28.07.2010 г.

Текущо ниво - 1.5577

Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Консолидацията под 1.5524 се оказа от съвсем ниска йерархия и растежът бе бързо възобновен, отчитайки пик в 1.5625. С оглед на статичните нива от по-високите мащаби целта на текущия растеж е зоната 1.5575-5830, като основна подкрепа е 1.5520, а критично спрямо покачването от 1.5118 е 1.5443. Нагласата ни тук е позитивна с допустима интрадневна корекция към 1.5520 зоната.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.5625

1.5830

1.5775

1.6460

 

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.5520

1.5118

1.5442

1.4240

 

USD/CHF

28.07.2010 г.

Текущо ниво - 1.0615

Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното при 0.9912. Двойката се намира във възходящ тренд от 23.12.2009 г.

С пробива над 1.0560 е потвърдена реверсивна формация при 1.0398 и акцентът е позитивен за 1.0670, а впоследствие и за 1.0960. Основна подкрепа е 1.0560 с критично ниво в 1.0480. Реверсията тук при актуален възходящ тренд в EUR/USD се дължи на растежа в EUR/CHF, който е с текуща цел при резистентното 1.4000.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0670

1.0676

1.0670

1.0966

 

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.0560

1.0398

1.0480

0.9912

 

EUR/JPY

28.07.2010 г.

Текущо ниво - 114.49

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Преодоляно бе резистентното 113.40 и акцентът е категорично позитивен за следващата минорна съпротива в 115.86. Първа подкрепа е 113.40, а критични са 112.21 на ниския и 110.01 при междинните фреймове.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

114.70

115.80

115.86

119.60

 

подкрепи

интрадневни

интраседмични

113.40

105.34

112.21

100.+