България е на 29-то място по качество на здравната помощ от 36 изследвани страни в Европа. Това сочи тазгодишния Индекс на европейския здравен потребител, който се изследва по поръчка на европейската комисия вече осма година, цитиран от БНР.

По събрани брой точки, страната ни изпреварва Румъния, Литва и Полша. Според детайлния анализ обаче, България е единствената държава от Индекса, при която всички показатели за предоставяните от системата услуги са в червено, което е знак за лошо качество.

Държавата с най-качествени здравни услуги в европа е Холандия. тя събира 898 от възможни 1000 точки. В дъното на класацията е Босна и Херцеговина с 420 точки. България събира 547 точки, което, според подробния доклад на анализаторски институт, провел проучването, е напредък.

През последните две години страната ни е дръпнала напред в осигуряването на достъп на пациентските организации до процеса на взимане на решения в системата. Достъпът до медицинска помощ също е на средно европейско ниво. 

Драстично негативни обаче остават постиженията си по отношение на качеството на здравната помощ, преживяемостта на пациентите с хронични заболявания, детската смъртност и продължителността на живота.

В контекста на анализа на ползването на здравни услуги, авторите на анализа подчертават пряката връзка между нивата на корупция в дадено общество, нивото на бедността и качеството на здравните услуги.