Столична община ще разработи стратегия за подобряване на състоянието на здравните заведения в София, нейна собственост. Това каза заместник-кметът по финанси Минко Герджиков след общественото обсъждане на бюджета за 2010 година. Заложената сума за здравеопазване в него възлиза на над 38 милиона лева и ще се използва за издръжка на диспансери, детски ясли, медицински персонал в училищата и други.

Минко Герджиков: „Ние имаме една дирекция към общината, която в момента е дори без директор, тъй като Нели Нешева стана главен секретар на Министерството на здравеопазването, така че това е един от въпросите, които трябва да се решава през тази година.

Засега дирекцията води тези 46 здравни заведения, но има възможност за оптимизация, тъй като това е доста голям ресурс, който би трябвало да се управлява доста по-добре. Иначе ние ангажимента към болниците за оборудване и ремонти сме го поели през тази година и ще осигурим необходимите средства за това, а също така сме осигурили сумата от 9 милиона, която е за покриване на разходите извън клиничните пътеки".