Фирмите, спечелили концесионни права за добив на подземни богатства, са внесли в бюджета 63 млн. лв. от концесионни такси. Това е с 20% повече от планираното, похвали се икономическият министър Трайчо Трайков, съобщава репортерът на Дарик радио Марта Младенова.

През миналата година са били издадени над 150 разрешения за проучвания на подземни богатства и са били сключени договори за над 100 нови концесии. Компании, които са получили право да разработват находищата, ще инвестират над 200 млн. лв. в съоръжения за проучване и добив. Ще наемат и над 1 500 работника, съгласно клаузите в концесионните договори.

С последната промяна в Закона за концесиите 50% от средствата, постъпили от концесионерите на големи обекти, вече ще се привеждат към общините, в които се намират находищата. Ако общините са малки, то в техните бюджети ще постъпват 100% от концесионните такси.

Единният орган, който управлява подземните богатства у нас, съществува реално от месец март миналата година, а само 12 месеца по-късно бе отчетено, че благодарение на него се е повишила ефективността в сектора.