Въпреки, че през последните месеци пазарът беше в „здравословна корекция”, отиващата си 2007 г. беше доста успешна за българският капиталив пазар. DarikFinance.bg се обърна към инвестиционната общност с въпроса: Кое е събитието на БФБ-София за изтичащата 2007 г.? Повечето от родните анализатори са на мнение, че тази година е годината на рекордите. Ето и тяхното мнение:

Румен Панайотов, изпълнителен директор на УД Синергон Асет Мениджмънт АД

Определено годината беше наситена с емоции за участниците на капиталовия пазар в България. Нюансите на настроенията им бяха из цялата палитра. Не бих искал да се спирам на отделни събития и факти, но мога да посоча, че сумарния резултат от тях е един по-ефективен и развит пазар, което е най-добрия атестат за нашата борса пред чуждите капитали и големите външни инвеститори. Именно те ще допринесат за позитивното бъдеще на фондовата индустрия тук и ще доразвият икономиката на страната.

Кирил Иванов, финансов експерт

За мен основните събития през 2007 година гравитират около приемането не България в ЕС и следствията от това. Интересът на чуждестранните инвеститори към БФБ-София нарастна неимоверно, което привлече огромни за мащабите на капиталовия ни пазар парични потоци. Отделно от това пенсионните и взаимни фондове увеличиха значително активите си и съответно експозициите към фондовия пазар. Това рефлектира в дву и трицифрени ръстове на индексите и вървулица от желаещи компании да се листнат на борсата при текущите коефициенти, на които се търговат публичните дружества. На борсата излязоха да търсят капитали компании като Каолин АД, ПИБ АД, КТБ АД, Трейс груп холдАД и т.н., факт който като цяло променя визията за БФБ-София.

Владислав Панев, председател на Съвета на директорите на Статус Капитал АД

Като основно събитие може да се обобщят IPO-тата, които се случиха през годината и промениха значително имената на активно търгуваните дружества на борсата. Сред сините чипове на пазара вече са Първа инвестиционна банка АД, Корпоративна търговска банка АД и Каолин АД, а съвсем скоро ще се вредят и други компании. Дори за малко нашият пазар да влезе в книгата на Гинес по презаписване на IPO-та, което изгони част от чуждестранните инвеститори. Корекцията към края на 2007 г. обаче припомни на инвеститорите, че не от всяко дърво става свирка и на борсата като може да се печели, така и може да се губи. Затова и догодина очаквам по-сериозни анализи при следващите публични предлагания.

Георги Бисерински, портфолио мениджър в КД Секюритис

През нястоящата година българският капиталов пазар продължи позитивното си развитие и неслучайно станахме свидетели на поредица от рекорди. Причината е, че борсата се превърна в място за финансиране на родните компании. Това си личи и от големия брой IPO-та, осъществени през 2007 г., при някои от които имаше и големи презаписвания. Ако преди една година първично публично предлагане в рамер на около 10-20 млн. лв. ни изглеждаше много, то подобни суми през тази година бяха скромни на фона на това, което се случи. Сред събнитията за тази година мога да спомена дебюта на няколко големи компании. Другото събитие беше бурното развитие на колективните инвестиционни схеми, основно договорни фондове. Появиха се 20-тина нови подобни колективни инвестиционни схеми, а също и нови управляващи дружества, като активите им претърпяха бурно развитие.

Ясер Ел Амин, брокер на ценни книжа в БенчМарк Финанс АД

Най-значимото събитие за тази година е корекцията, която обхвана пазара в последните два месеца на 2007 г. Стойностите на четирите борсови индекса доближиха нивата си от средата на септември, като негативната тенденция продължаваше и в последните търговски сесии за тази година. Множеството IPO-та, които се осъществиха тази година, показват че публичността вече не е само мода, а и необходимост за компаниите, като по този начин те акумулират финансов ресурс, а фактът че дружеството е листнато на борсата, повишава доверието на инвеститорите към него. От първичните публични предлагания определено трябва да се отличи това на Трей Груп Холд АД, при което презаписването на емисията беше рекордните за България и почти за цял свят 1480 пъти, а подадените поръчки бяха за почти 33 млрд. лева.

Надя Неделчева, портфейлен мениджър в Карол АД

2007 г. бе подчертано динамична за участниците на БФБ, като сред по-интересните събития може да бъде откроено рекордното по размер на презаписване IPO на Трейс Груп от 1480 пъти. Степента на презаписване бе най-яркото доказателство за оформилата се мания по първичните публични предлагания в България, проявяваща се в презаписвания от над 10 пъти при редица емисии. Продажбата на БТК също следва да бъде отбелязано като едно от събитията на 2007 г., като намеренията на новия собственик са да пристъпи към делистване на телекома, с което пазарната капитализация на БФБ ще намалее с около 3.3 млрд. лв. или близо 12% от общата капитализация на публичните компании.

Владимир Малчев, управител и инвестиционен консултант в Бул Тренд Брокеридж 

Основното събитие, което се случи на българския капиталов пазар тази година е, че той вече изпълнява основната си функция - да среща свободните пари с по-висок рисков профил с бизнеса, който има перспективни проекти, за които се нуждае от средства за инвестиции. Многото успешно реализирани първични и вторични публични предлагания са доказателство затова. По-конретно листването на Трейс груп с всичките рекорди и въпроси които породи, се отличи сред всички останали. На второ място бих поставил синхронизирането на законодателството в сферата на капиталовите пазари с това на ЕС, което промени значилно средата, в която оперират инвестиционните посредници. Третата новина за пазара тази година беше силният ръст и все по-голямата популярност сред населението на колективните инвестиционни схеми като нов начин за спестяване и инвестиране след значително по-популярните банкови депозити и инвестиции в имоти.