Северин Въртигов, БенчМарк Финанс АД

На какво трябва да обърнем внимание, наблюдавайки днешния спад при SOFIX под кота 1 000 пункта?

Трябва да се отбележи, че наблюдаваният спад се фармира при иключително ниски обеми на прехвърлени ценни книжа. Оборотът е около 800 хил. лв., така че както липсват  купувачи по повечето позиции, така на тези нива на търговия и никой не иска да се разделя с акциите си.

Какви са изгледите за задълбочаване на спада?

Предполагам, че вялата търговия ще се запази и както с 500 хил. лв. оборот за половин сесия индексът може да падне с 3%, така със същата сума той може да се качи дори с повече.

Най-вероятно волатилната търговия ще се запази такава  и през близкия месец няма да има сериозна промяна в стойността на индексите. Според мен плюс - минус 3% на ден ще се случва все по-често на българския фондов пазар.

Каква е причината за това, което наблюдаваме в момента на БФБ?

За мен изцяло случващото се е продиктувано от спада на външните пазари, лошите данни при някои от банките в щатите, като например Мерил Линч, които отписаха последно още около 8 млрд. долара.

Кое е следващото критично ниво, което SOFIX може да пробие?

Не очаквам да бъде атакувано друго критично ниво при SOFIX. За мен критично ниво е от около 1000 пункта, което в следващите 1-2 сесии ще се възстанови дори ще бъде подминато. Очаквам търговия около 1 000 пункта, за мен това е дъното на SOFIX.

Развигор Христов, КД Секюритис

Каква е причината за спада на SOFIX под 1 000 пункта?

Основната причина е спадът на международните пазари. В същото време много от инвеститорите, които са били убеждавани, че това е дългосрочна форма на инвестиране, вече са отчаяни и се получава лавинообразен ефект на излизане на клиенти.

Забелязваме, че обемите на търговия са малки, така че опираме в едно ниво на търсене  и предлагане. Вижда се, че няма желаещи да инвестират в момента и това е основната причина за спада, като тя не е изненадваща.

Доколко още надолу може да продължи спадът?

До известна степен, въпреки, че още няма такова пряко влияние, спирането на програмите по ИСПА и САПАРД също може да натежи.  В краткосрочен период едва ли някой ще се осмели да прогнозира доколко още може да спадне пазарът.

Може ли да се каже, че отчетите оказват някакво влияние?

В момента могат да оказват влияние само лошите отчети с лошите резултати, като влиянието е към засилване на процеса. Докато добрите отчети биха могли да задържат цената на акциите. В момента се концентрираме върху негативните новини.

Както през месец ноември миналата година всичики се концентрираха върху позитивните новини, така сега е обратното. Цялостното настроение е негативно. Липсват хора, които имат желание да инвестират, а в същото време има много желаещи, които биха приключили като инвеститори, макар голямата част вече да са излезли.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.