Корекцията, която наблюдаваме от 2-3 седмици е нещо нормално. До този извод стигнаха участниците в дискусията, организирана от Клуба на журналистите ААА. Темата беше „Прегрява ли фондовата борса?“.

Според Апостол Апостолов, председател на Комисията за финансов надзор, липсват навици да се четат законите. „Не може интернет форум да е определящ за пазара", коментира той.

По отношение на употребената пред медиите фраза "тенджера под налягане", той уточни: „Не съм казал и не съм имал предвид, че пазарът е „балон". Но направи и едно уточнение, като заяви, че „Всеки пазар е тенджера”.

Участниците в дискусията – Виктор Папазов, председателят на Съвета на директорите на БФБ-София, Апостол Апостолов, както и Николай Ялъмов, които е представител на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници /БАЛИП/ се обединиха около тезата, че в момента пазарът преживява една нормална корекция, която дори е здравословна.

Една от причините за спада на пазара според Николай Ялъмов е, че в продължение на година и половина трендът е вървял в положителна посока и сега е нормално да последва спад. Покачването на цените на акциите на дружествата Ялъмов обясни с „избелването” на бизнеса. От друга страна нашата борса не е особенно голяма – търсенето надвишава в пъти предлагането и това допълнително покачва цената на акциите на дадена компания, допълни той.

Въпреки корекцията Ялъмов очаква трендът да бъде възходящ в следващите 1-2 г.

Другата тема, обсъдена на дискусията бе „Как да се промени провеждането на IPO-та”. Според Виктор Папазов, след силният успех на първите IPO-та на Каолин АД, Първа инвестиционна банка АД, Корпоративна търговска банка АД и Девин АД много хора са решили да инвестират на борсата, съблазнени от големите печалби. „Има ли луди, които да изпуснат толкова бързи и лесни пари”, попита Папазов. „Отговорът е не. Инвеститорите решиха, че най-лесният начин за правене на пари е да участваш в IPO и след няколко седмици си прибираш 30-40% печалба”, коментира Папазов. Презаписванията са толкова големи, защото никой не вярва, че хората ще играят по правилата.