Европейската комисия одобри, съгласно Регламента на ЕС относно сливанията, предложеното съвместно предприятие между ArcelorMittal SA, Люксембург, и Borusan Holdings A.S., Турция.

ArcelorMittal SA е световен производител на стомана. Дейността на Borusan Holdings A.S. е в областта на стоманата, дистрибуцията, логистиката и телекомуникациите. Съвместното предприятие ще произвежда ленти от горещо рязана стомана. Операцията бе разгледана по опростената процедура за контрол на сливанията.

В края на март стана ясно, чеArcelorMittal SA, ще повиши дела си в Noble International Ltd до 49.95%. Noble е доставчик на части, компоненти и услуги за автомобилната индустрия.


От ArcelorMittal тогава съобщиха, че компанията ще увеличи дела си в Noble чрез придобиване на 10.31%, които към момента държеше Робърт Скандаларис, президент и основател на Noble.


ArcelorMittal е собственост на Лакшми Митал - кандидат за покупката на 71% от Кремиковци АД. Вчера представители на компанията обявиха инвестиционните си намерения към българския комбинат.