АрселорМитал отпусна на Кремиковци АД 30 млн. евро съобразно с предложения си план за спешно финансиране, съобщиха от комбината.

Част от средствата ще бъдат използвани за заплати на служителите и да се уредят всички неизпълнени плащания и непосредствени разходи за капиталовложения на компанията.

Останалите средства ще се вложат в снабдяване със суровини, консумативи, резервни части и други.