На провелата се вчера /9 април/ среща на Управителния съвет на Българската асоциация на лицензираните инвестиционна посредници /БАЛИП/ и заместник-председателя на Комисията за финансов надзор /КФН/, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова, са били обсъдени въпроси, свързани с евентуални промени в Наредба 23 и 38, които биха дали възможност за прехвърляне на неактивни сметки на клиенти на инвестиционните посредници в Регистър "А" на Централния депозитар.

Обсъдено е и квалифицирането на допълнителни категории инвеститори като професионални.

На срещата е постигнато информацията, касаеща клиентите на инвестиционните посредници и управляващите дружества, да бъде предоставена в един по-дълъг период от време с оглед обема и спецификата й, като допълнително ще бъдат прецизирани някои детайли, свързани с формата и съдържанието на информацията и източниците за осигуряването й, се казва в съобщение на БАЛИП.

Припомняме, че на вчерашната среща инвестиционната общност постави и въпроса за искането да предоставят на надзора списък на клиентите им /български и чужди физически лица/, които имат покупки за над 100 000 лв. в последните пет години.