09:30 часа

Въведените текущи оферти в началото на сесията са 9 503.

09:37 часа

Първите стойности на индексите показват силен спад

SOFIX пада с 4.76% до 809.72 пункта.
BG40 губи 3.05% до 198.81 пункта.
BGREIT връща 2.96% до 78.47 пункта.
BGTR30 се понижава с 4.78% до 530.01 пункта.

Оборотът от търговията за по-малко от 10 минути сесия е 389 хил. лв.

09:38 часа

Търговията с нови акции на три дружества стартира днес - книжа от увеличението на капитала на Момина Крепост АД и Пи Ар Си АДСИЦ, както и нова емисия на Агроенерджи АДСИЦ.

09:41 часа

Мощен срив на водещите индекси при половин милион лева оборот на БФБ. SOFIX и  BG40 губят по повече от 7%.

09:47 часа

Химимпорт АД  пада с 11.13% до 5.21 лв. средно за лот, при изтъргувани 6 461 акции.

При 200 прехвърлени книжа Параходство Българско речно плаване АД пада с 18.92% до 3 лв. средно за лот.

Загубата на ТБ Централна кооперативна банка АД е с 8.47% до 2.79 в. средно за акция.

Оловно цинков комплекс АД е на загуба от 12.77% до 20.37 лв. средно за лот.

Мостстрой АД губи 14.28% от стойността на акциите си до 12.32 лв. средно за лот.

Акциите на Монбат АД и Оргахим АД се понижават с повече от 7 на сто.

Еврохолд АД пада с 9.12% до 3.19 лв. средно за лот. 

09:48 часа

Новото дъно на SOFIX е 782.36 пункта. Регистрирано е точно в 09:35 часа.

09:55 часа

Оборотът надхвърли 1 млн. лв. SOFIX успява да стопи част от загубата си до 792.53, а BG40 е на ниво 188.62 пункта.

09:58 часа

Прехвърлени са 59 559 акции на Каолин АД. Понижението по позицията е 9.09% до 5.46 лв. средно за лот.

10:02 часа

И днес БФБ увеличава с 30% ценовите диапазони, които предизвикват прекъсвания за нестабилност.

10:09 часа

Списък на дружествата, чиито акции се прехвърлят в най-голям обем.

Адванс Терафонд АДСИЦ - 87 720 лота.
Зърнени храни България АД - 65 128 лота.
Каолин АД - 59 559.

Следват ТБ Първа инвестиционна банка АД, Еврохолд България АД, Химимпорт АД.

10:11 часа

Оргахим АД и Кремиковци АД поскъпват съответно с 0.76% до 123.85 лв. средно за лот и с 0.26% до 1.89 лв. средно за лот.

10:12 часа

След свободното падане в първите минути на сесията водещите индекси компенсират част от загуата. Най-значителен е спадът при BGTR30, който е с понижение от 7.07% до 517.26 пункта.

10:20 часа

От днес ТБ Първа инвестиционна банка АД се търгува на Официален пазар, Сегмент В.

Прехвърлени по позицията на трезора са 22 550 книжа, като изменението е негативно с 4.03% до 4.88 лв. средно за лот.

10:39 часа

Петрол АД и Индустриален холдинг България АД изплуваха над негативизма и добавят стойност върху цената на акциите си. Дистрибуторът на горива се покачва с 2.18% до 8.38 лв. средно за лот при 800 продадени акции.

Холдинговото дружество поскъпва с 0.51% до 5.14 лв. средно за лот, след сделки за 8 721 прехвърлени ценни книги.

10:42 часа

При прехвърлени 1 934 ценни книги пада пазарната оценка за Топливо АД. Корекцията надолу е с 8.09% до 13.46 лв. средна цена за акция.

10:51 часа

Оборотът нарасна на 2.3 млн. лв. Последните изпълнени обемни сделки са за книжа на ПИБ. Дружеството е едно от трите, с които търговията е за над 100 хил. лв. , показват филтрите В реално време.

10:56 часа

След като се търгуваше на положителна територия, акцията на Кремиковци АД се вля в общия спад и губи 11.05% до 1.89 лв. средна цена за лот, при прехвърлени 5 620 ценни книги.

10:58 часа

Холдинг Пътища АД пада с 8.02% до 14.91 лв. средно за лот, при изтъргувани 65 ценни книги.

При 88 476 изтъргувани акции Зърнени Храни България АД губи 8.74% от пазарната си капитализация до 1.29 лв. средна цена на акция.

11:03 часа

Поредно спиране на търговете на руските фондови борси. Европейските индекси леко намаляват загубата, с която стартираха, но все още са в червения спектър.

11:12 часа

Оборотът се покачи на 3.5 млн. лв.

Това ес случва с прехвърлянето на 1 010 000 книжа на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ. Спадът по позицията е 13.72% до 1.10 лв. средно за лот.

Дружеството е регистрирало за търговия на борсата 60 450 000 свои акции.

11:51 часа

SOFIX пак се повлече надолу. Спадът е от 7.09% до 789.95 пункта.

Тежат загубите на Албена АД с 10.53% до 48.54 лв. средна цена за акция и ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД, която губи 14.69% до 40.05 лв. средно за лот.

Кой още бута индекса на сините чипове надолу вижте в досието на SOFIX.

11:54 часа

Ако водещите индекси успяха да компенсират, макар и временно спада си от първите минути на сесията, секторният BGREIT продължава да се движи около точката си на падане.

Нивото на индекса е 76.80 пункта, а най-големи са пониженията при ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ.

11:57 часа

Още половин милион акции на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ се пуснаха в търговията!

12:05 часа

Оборотът набъбна на 4.6 млн. лв. От него 1.8 млн. е принос на търговията с АДСИЦ.

12:06 часа

Сключени са 1 656 сделки.

Най-търгувана е акцията на Зърнени храни българия АД.

Най-голямо е понижението при ЗПАД Булстрад /-16.67%/, а най-голямо е повишението при Слънчев бряг АД/ +8.40%/, сочат статистиките в Моят портфейл.

12:23 часа

Най-новият син чип Енемона АД също се поддава на натиск и понижава пазарната си оценка. Спадът по позицията е с 5.37% до 13.28 лв. средно за лот, при изтъргувани 2 161 ценни книги.

12:33 часа

Първи сделки с дебютанта на БФБ Агроенерджи АДСИЦ. Прехвърлените 400 акции водят до ръст от 30% и средна цена за лот 1.30 лв.

12:48 часа

Броят на прехвърлените акции по позицията на Каолин АД е вече 80 886 лота. Резултатът е понижение в цената със 7.72% до 5.36 лв. средно за лот.

12:53 часа

Капитализацията на БФБ намаля с около 300 млн. лв. до 16 млрд. лв. за 24 часа

13:11 часа

Акциите на ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД се обезценяват силно с 14.67% до 40.05 лв. средна цена за лот, при покупко-продажба на 1 453 книжа.

13:30 часа

Интензивно се сключват сделки с Оловно цинков комплекс АД, е видно от модула В реално време. До момента по позицията са преминали 1 421 ценни книги, като цената пада с 12.35% до 20.64 лв. средна цена за лот.

13:32 часа

Компанията, която бутилира минералната вода Девин АД хвана асансьора за нагоре. Акциите й се покачват с 12.14% до 3.12 лв. за лот, след сделки за 32 558 ценни книги.

13:35 часа

Минути преди края на сесията броят на сключените сделки на БФБ е 2  112.

13:41 часа

Пет дружества се ориентират към финала на сесията с двуцифрена загуба:

Албена АД /-14.91%/
ЗАД Булстрад /-14.58%/
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД /-12.44%/
БАКБ /-11.73%/
София-БТ АД /-10%/

13:45 часа

Пазарът затвори. В очакване сме на финалните стойности по позициите и изчислението на индексите.

14:00 часа

SOFIX спадна с 6.79% до 792.48 пункта.
BG40 се понижи с 3.16% до 198.58 пункта.
BGREIT изгуби 2.94% до 78.48 пункта.
BGTR30 изтри от нивото си 5.09% до 528.33 пункта.

Оборотът надхвърли 6.5 млн. лв., а капитализацията на БФБ спадна до 16.4 млрд. лв.

 

* Информацията се обновява непрекъснато да края на търговската сесия.