09:25 часа

Вчера Българската фонодва борса преживя поредната "черна" сесия. И четирите индекса на БФБ- София загубиха между 3 и 7% от стойността си.

Как ще премине днешната сесия и кой ще вземе надмощие - биковете или мечките, предстои да размерем.

09:28 часа

Въведените до момента поръчки са 7 639.

09:30 часа

Първата сключена за днес сделка е с книжата на Химимпорт. Прехвърлиха се 300 лота на цена от 5.65 лв. или понижение с 1.74%.

09:33 часа

Индексите започнаха деня с ръст.

SOFIX +1.32% до 802.91 пункта

BG-40 +0.37% до 199.32 пункта

BGREIT без промяна

BGTR30 +0.98% до 533.53 пункта

09:36 часа

Книжата на Химимпорт отбелязват повишение от 4.63% до 5.65 лв. Тези на Зърнени Храни България са нагоре с 5.15% до 1.45 лв.

С по над 2% се повишава и стойността на акциите на Индустриален Холдинг България, Монбат и Фазерлес.

09:40 часа

Значително е повишението при Каолин и Енемона, респективно с 4.86% и 6.16%.

Над 9 хил. лота на Индустриален Холдинг България смениха собственика си на средна цена от 5.43 лв. или повишение с 6.47%.

09:50 часа

Повишение в средната си цена записват и финансовите институции.

Акциите на Българо-Американска Кредитна Банка, които вчера се понижиха с над 14%, днес са нагоре с 0.28% до 40 лв.

С 6.49% се повишава и стойността на Първа Инвестиционна Банка до 5.19 лв., а Централна кооперативна банка е нагоре с 0.70% до 2.90 лв.

09:56 часа

Повишението при индексите продължава.

SOFIX +3.43% до 819.67 пункта

BG-40 +2.06% до 202.67 пункта

BGTR30 +2.51% до 541.57 пункта

Единствено BGREIT е оцветен в червено, като спадът е с 0.11% до 78.39 пункта.

Оборотът е слаб - едва 230 838 лева.

10:10 часа

За спада на индексът на дружествата със специална инвестиционна цел допринесе понижение в цената на акциите на Адванс Терафонд АДСИЦ. Те падат с 0.55% до 1.80 лв.

Спад записват още книжата на ТК-ХОЛД /-5.88%/, Неохим /-3.32%/, както и на Софарма, които са надолу с 0.89% до 2.90 лв.

10:20 часа

С цели 11% поскъпват книжата на Оловно цинков комплекс до средна цена от 22.45 лв. Сред печелившите е и Оргахим, чийто книжа са нагоре с 2.26% до 136. лв.

Над 24 хил. лота на Зърнени Храни България смениха собственика си на средна цена от 1.41 лв. или повишение от 2.25%.

10:30 часа

С по-големи ръст се търгуват акциите на Оловно цинков комплекс /+11.28%/, Българска роза-Севтополис /+19.17%/, М+С Хидравлик /+10%/, Индустриален Холдинг България /+5.88%/ и други.

На отрицателна територия са книжата на Неохим /-3.32%/, Софарма /-0.89%/, Доверие Обединен Холдинг /-0/61%/.

10:45 часа

Най-търгувана акция - Зърнени храни България

Топ повишение - Проучване и добив на нефт и газ /+16.95%/

Топ понижение - Унифарм /-5.89%/

11:15 часа

Индексите са на различни територии.

SOFIX +2.10% до 809.11 пункта

BG-40 -0.01% до 198.57 пункта

BGREIT -0.54% до 78.06 пункта

BGTR30 +1.33% до 535.34 пункта

 

Над 12 хил. лота на Проучване и добив на нефт и газ и Химимпорт смениха собственика си. Акциите и на двете дружества записват ръст съответно от 4.24% и 3.17%.

Активно се търгуват и кнжата на Зърнени Храни България, като по позицията се прехвърлиха 39 263 дяла, а средната цена се повишава с 0.80% до 1.39 лв.

Акциите на Еврохолд България губят 0.44% от стойността си до 3.42 лв. при прехвърлени 8 126 лота.

11:25 часа

На широкият измерител натежаха книжата на ТК ХОЛД /-5.83%/, Петрол /-4.53%/ и Софарма /-4.31%/.

11:45 часа

Акциите на Кораборемонтен завод Одесос и Оргахим се понижиха с над 2% до средна цена съответно от 211 лв. и 129.25 лв.

С над 5% се повишава стойността на ЗД Евро инс до 4.74 лв., а на ЗАД Булстрад - с 6.10%.

12:00 часа

От двадесет дружества, включени в изчисляването на SOFIX, четиринадесет записват ръст в средната си цена.

За повишението на тесния измерител допринася ръст в цената на акциите на Оловно цинков комплекс, М+С Хидравлик, ЗД Евро инс, Индустриален холдинг България, Химимпорт и други.

12:10 часа

875 хил. дяла на Елана фонд за земеделска земя смениха собственика си в една сделка. Средната цена, на която се прехвърлиха книжата е 1.50 лв., а направеният оборот е 1 312 500 лв.

12:20 часа

Акциите на пътностроителните компании загубиха част от спечеленото, но Трейс груп холд и Мостстрой успяха да се задържат на положителна теритоери.

Холдинг пътища се преисъедини към губещите, като спадът е с 2.62% до 14.51 лв.

12:28 часа

BG-40 мина на страната на печелившите. Индексът се повишава с 0.08% до 198.73 пункта.

Над 71 хил. акции на Монбат се прехвърлиха до момента. Цената е нагоре с 0.11% до 9.04 лв.

12:40 часа

Оптимизмът на Българската фондова борса започна да изчезва. Индексите са на различни територии. SOFIX и BGTR30 са на положителна територия, но темпът им на растеж се забавя. BG-40 и BGREIT са оцветени в червено.

Оборотът е над 2.988 млн. лв., като 1.193 млн. лв. са формирани на Официален пазар, а 1.399 млн. лв. са от търговия с акции на АДСИЦ.

12:50 часа

Най-търгувана акция - Монбат

Топ повишение - Оловно цинков комплекс /+9.10%/

Топ понижение - Унифарм /-10.71%/

13:10 часа

SOFIX падна под 800 пункта и е на ниво от 794.19 пункта

По позицията на Химимпорт се прехвърлиха 21 176 лота на средна цена от 5.55 лв., което е повишение от 2.78% спрямо предходната сесия.

Сред активно търгуваните дружества са още Доверие Обединен Холдинг, чийто книжа са нагоре с 0.94% до 5.80 лв.

13:20 часа

Мостстрой понижи пазарната си капитализация с 9.29%. Средната цена, на която се търгуваха книжа е 12.20 лв. при прехвърлени 1 124 лота.

Трендът се обърна и за Централна кооперативна банка. Акциите на трезора падат с 1.04% до 2.85 лв.

С над 9% се повишава цената на Българска роза-Севтополис и Оловно цинков комплекс.

13:35 часа

Малко преди края на сесията всички индекси изплуваха на положителна територия.

SOFIX +1.21% до 802.04 пункта

BG-40 +0.01% до 198.59 пункта

BGREIT +0.29% до 78.71 пункта

BGTR30 +0.82% до 532.64 пункта

 

13:45 часа

Край на търговската сесия.

SOFIX +1.32% до 802.94 пункта

BG-40 без промяна на ниво от 198.58 пункта

BGREIT -0.29% до 78.25 пункта

BGTR30 +0.74% до 532.22 пункта

Оборотът е 3.431 млн. лв.