13:59 часа

Край на последната сесия за седмицата. Оборотът мина 6.2 млн. лв., но от него 5.5 млн. са от сделки на пазара на колективни инвестиционни схеми.

SOFIX        +1.52% до 361.29 пункта

BG-40        +2.05% до 102.48 пункта

BGREIT       -0.25% до 29.60 пункта

BGTR-30
    +2.13% до 269.95 пункта

13:00 часа

201 000 са вече акциите сменили собственика си по позицията на АДСИЦ-а Фонд за недвижими имоти България. Ръстът на капитализацията е 0.51% при средна цена от 0.79 лв. за лот. По този начин общия оборот за деня мина 6 млн. лв. Индексите продължават да светят в зелено и запазват ръстовете от преди час. От останалите дружества със специална инвестиционна цел промяна на стойността имат дяловете на Софарма имоти - 9.68%.

Сериозни ръстове отчитат инфраструктурните компании. Мостстрой добави 11% към първоначалната цена на акциите си за деня. Трейс груп холд е нагоре с над 4%, а Холдинг Пътища скача с 6.76%.

Ръстове над 3% регистрират Синергон Холдинг, Централна кооперативна банка, Първа Инвестиционна Банка и Монбат.

На общо акционерно събрание на Дружба стъкларски заводи проведено на 18.06 е взето решение да бъде разпределен дивидент в размер на 0.29 лв. До момента няма сделки с ценни книжа на дружеството.

 

12:00 часа

Въпреки на пръв поглед сериозния оборот от 5.7 млн. лв сесията е скучна, а търговията вяла. За последния час бяха прехвърлени акции за около 60 хил. лв. Ако изключим сделките на пазара на колективни инвестиционни схеми оборотът щеше да бъде едва 220 000 лв.

Измерителите продължават да светят в зелено, като най-сериозен ръст бележи BGTR-30 -2.24%, а най-слабо повишение BGREIT - 0.23%.

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ e най-ликвидната позиция с 31 000 изтъргувани ценни книги, а ръстът се задържа 1.15%. Следва го Софарма с прехвърлени 21 500 акции и повишение на пазарната капитализация от минималните 0.29%.

Химимпорт /+1.86%/, Зърнени храни България /+1.54%/ и Централна кооперативна банка /+3.83%/ се радват на интереса на инвеститорите, но по всяка от позициите са изтъргувани под 9 000 акции.

 

11:10 часа

На пазара на колективни инвестиционни схеми бяха сключени сделки за 5.48 млн. лв. и по този начин общия оборот мина 5.6 млн.

ДФ ЦКБ Актив отчита ръст от 626% до средна цена от 7.26 лв. за лот и прехвърлени 138 000 лота. ДФ ЦКБ Лидер се изстреля с 508% при изтъргувани 164 500 лота при цена от 6.09 лв. за лот.

Най сериозен принос към оборота има ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд с разменени 5 169 103 лота при средна цена от 0.67 лв. за лот. това е понижение от 32.70%.

 

11:00 часа

Сесията на БФБ протича при вяла търговия, като за час и половина има сделки за едва 113 хил. лв. Най-ликвидни са Холдинг Пътища /+7.32%/, Спарки елтос /-0.27%/ и Централна кооперативна банка /+0.78%/. Останалите банкови институции регистрират ръстове под 2%.

От дружествата със специална инвестиционна цел има сделки само с Фонд за недвижими имоти България /+1.15%/ и Софарма имоти /+9.68%/.

 

10:00 часа

Последната сесия за седмицата на Българска фондова борса започна с ръстове на индексите около процент и оборот от близо 40 000 лв.

Подкрепа на измерителите оказват поскъпващите книжа на Химимпорт, Първа инвестиционна банка и Холдинг пътища, като инфраструктурното дружество е и най-ликвидно до момента с над 4 000 изтъргувани ценни книги. В червено единствено са дяловете на Кремиковци, Софарма и Индустриален холдин България.

 

09:30 часа

След пет поредни дни на спад, вчера индексите взеха глъдка въздух и приключиха в зелено. Дали последния работен ден за седмицата ще донесе печалби на играчите, предстои да размерем.