13:55 часа

При скромен оборот от 610 хил. лв.  завърши днешната сесия на борсата. Най-ликвидна бе акцията на Химимпорт АД, а инвеститорското внимание започнаха да привличат отчетите за второто тримесечие на годината.

SOFIX порасна с 1.06% до 362.65 пункта.
BG40 добави 0.95% до 103.96 пункта.
BGREIT се понижи с 0.80% до 38.34 пункта.
BGTR30 се покачи с 0.40% до 273.68 пункта.

13:00 часа

Оборотът прехвърли половин милион лева, но три от индексите нагазиха в червеното. Само сините чипове държат SOFIX над изходното му за деня равнище с малко повече от половин процент.

Размърда се търговията с акции на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД. Обем от 101 781 цени книги е прехвърлен по позицията при средна цена от 1.814 лв. за лот, което прави 184 хил. лв. оборот или 33% от оборота на борсата до момента.

Играчите проявяват интерес и към привилегированите акции на Химимпорт АД. До този час са изтъргувани 63 573 ценни книги от емисията, а цената им се качва с 2.38% до 2.150 лв. средно за лот.

12:00 часа

Едва 227 хил. лв. е оборотът от търговията на БФБ към обяд. Индексите са разнопосочни.

На червено свети имотният BGREIT, който обаче преви едва хиляда лева оборот с активни едва 2 позиции.

Останалите три индекса са на положителна територия, като водещият SOFIX качва повече от 1% до 362.66 пункта.

Помагат му Индустриален Холдинг България АД, който поскъпва с 8.94% до 1.304 лв. средно за лот, при търговия с хиляда книжа.

Подкрепа идва и от Албена АД, която поскъпва с 3.93% до 55.408 лв. средно за лот, при сделки за 590 акции.

Допринася и ръста при Химимпорт АД, като добавката при него до момента е с 3.17% до 1.981 лв. средно за лот, при покупко-продажба на 4 690 ценни книги.

11:00 часа

Широкият BG40 се понижава с 0.14% до 102.84 пункта заради спадовете при М+С Хидравлик АД /-2.77%/, Холдинг пътища АД /-2.64%/ и Трейс груп холд АД /-2.38%/.

Останалите 3 индекса са на положителна територия при оборот от 177 хил. лв.

В по-големи обеми се прехвърлят акциите на Доверие Обединен Холдинг АД /15 хил. ценни книги/, Софарма трейдинг АД / 10 500 книжа/, Софарма АД / 10 300 акции/.

Отборът на печелившите продължава да води София - БТ АД, която зарадва инвеститорите с добър отчет през миналата седмица, сега се радва на изразителна пазарна подкрепа.

През второто тримесечие на годината тютюневото дружество е реализирало 4.5 млн. лв. нетна печалба и ръст на приходите от 36.3 на 57.4 млн. лв. 

По позицията му до този момент са изтъргувани 360 акции с ръст в цената им от 13.45% до 18.858 лв. средно за лот.

10:00 часа

По-добро от вчерашното е начало на търговската сесия в сряда. През първите 30 минути имаме 43 сделки и оборот от 40 хил. лв.

Известен принос за него имат София-БТ АД и Каолин АД /. Книжата на двете дружества поскъпват съответно с 11.11% до 18.853 лв. средно за лот и с 1.67% до 3.660 лв. средно за лот.

Негативно започва деня за Индустриален Капитал Холдинг АД, по позицията на който са прехвърлени 6 245 книжа при спад в цената с 1.15% до 3.001 лв. средно за лот.

Индексите отвориха с леки покачвания и към този час успяват да се задържат на положителна територия.

SOFIX расте с 0.06% до 59.05 пункта.
BG40 трепва с 0.01% нагоре до 102.99 пункта.
BGREIT още спи на ниво 38.65 пункта.
BGTR30 добавя 0.05% до 272.73 пункта.

09:30 часа

След вчерашните "мъртви" първи 30 минути, сесията на Българска фондова борса в сряда стартира с въведени са 7 028 текущи оферти.

Дали и днес картинката ще се повтори, или този път играчите ще проявят повече инициатива, предстои да разберем!

За днешния 28 юли Календарът на корпоративните събития е празен. Няма насрочени Общи събрания на акционерите, но пък бе тиражирана покана от Агрия груп холдинг АД за ОСА на 24.08.2010 година в морската столица Варна.

* Информацията се актуализира непрекъснато до финала на търговската сесия.

** Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!