13.50 ч.

Купувачите на борсата отстъпиха завоюваните в края на миналата седмица позиции. Днешната сесия мина под знака на разпродажбите. Оборотът достигна 1.18 милиона лева, като 410 055 от тях се формираха на пазара на облигации, а 383 108 дойдоха от уговорени сделки с акции на Химимпорт, Централна кооперативна банка и Интеркапитал пропърти дивелопмънтс. В последния един час имаше по-активни прехвърляния, но на малки обеми по позициите на Централна кооперативна банка, Софарма, Биовет и други.

SOFIX -0.95% до 393.44 пункта

BG-40 -0.51% до 112.51 пункта

BGREIT +1.28% до 41.08 пункта

BGTR-30 -0.66% до 295.44 пункта

 

13.00 ч.

Индексите запазват конфигурацията отпреди час. Оборотът надвиши 418 хиляди лева, като 124 745 лева от него се формираха от уговорени сделки с акции на Химипорт и Централна кооперативна банка.

SOFIX -0.44% до 395.44 пункта

BG-40 -0.46% до 112.57 пункта

BGREIT +0.94% до 40.94 пункта

BGTR-30 -0.32% до 296.45пункта

В последния един час се сключиха 3 сделки с по 10 000 акции на Доверие Обединен холдинг. Цената за лот на дружеството се възстанови до нивото от предходната сесия.

В пет сделки се прехвърлиха и общо 10 352 дяла на Формопласт. Компанията добави 12.96% към пазарната си оценка.

Сред губещите в днешната сесия се нареди Индустриален холдинг България. При скромен изтъргуван обем средната цена падна с малко под 2 процента. Загуби реализират още книжата на Спарки Елтос /-5.60%/, Златни пясъци /-10%/, Еврохолд /-3.10%/, Евро инс /-5.09%/ и други.

Малко преди 13 ч. се засилиха прехвърлянията на малки обеми по позицията на Индустриален капитал холдинг. Дружеството отписа малко под 6 на сто от пазарната си оценка.

Силно поскъпване отбелязаха книжата на Катекс, които в началото удържаха цената, достигната в предходната сесия. След сделка около 12-я час средната цена за брой скочи с 9.77%.

Печалби регистрират още Албена инвест холдинг /4.82%/, Софарма /0.15%/, Благоевград – БТ /4.16%/, Булгартабак холдинг /2.97%/ и други.

 

12.00 ч.

Малки обеми се прехвърляха в последния час от борсовата сесия. Оборотът към средата на търговията не успява да надхвърли 200 хиляди лева. Индексите вървят разнопосочно.

SOFIX -0.23% до 396.28 пункта

BG-40 -0.75% до 112.24 пункта

BGREIT +1.36% до 41.11 пункта

BGTR-30 -0.26% до 296.62 пункта

Със загуби под процент се движат книжата на трите търгувани към момента финансови институции. Първа инвестиционна банка изтри 0.50% от пазарната си оценка, Централна кооперативна банка изгуби 0.47%, а Българо-Американска кредитна банка – минималните 0.09%.

С превес напесимизма се движат акциите на инфраструктурните дружества. Трейс груп холд изтри повече от процент от пазарната си оценка. Губещо е и Мостстрой, чиято средна цена за лот отписа2.25%, докато Холдинг пътища реализира ръст в средната цена за брой от 0.66%.

Неохим и Енемона продължават да тежат най-много на основния и широкия индекси. Повишението по позицията на Енемона пък се ограничи до минималните 0.17 на сто

Без промяна в пазарната оценка остават Монбат, Катекс, Оловно-цинков комплекс, Дружба стъкларски заводи, Албена, Фонд за недвижими имоти България и други.

 

11.00 ч.

С превес на продавачите се води сесията на борсата.

SOFIX -0.14% до 396.63 пункта

BG-40 -0.67% до 112.33 пункта

BGREIT +2.81% до 41.70 пункта

BGTR-30 -0.04% до 297.27 пункта

Неохим и Енемона са най-губещите дружества в състава на основния индекс. Димитровградският торов завод изтри над 4 на сто от пазарната си оценка при скромен изтъргуван обем. Цената за акция на козлодуйската компания падна с над 3 на сто.

Двете дружества натискат и широкия индекс. Към тях се присъединяват и дяловете на Зърнени храни България, със спад от 3.96% в средната цена за лот.

Опит за възстановяване прави цената за брой на Монбат. По-рано дружеството губеше над един процент от пазарната си оценка, но след сделка с една единствена акция в 10:30 цената за дял се върна на нивото, достигнато в края на предходната сесия.

В последния един час имаше по-крупно прехвърляне по позицията на Адванс Терафонд. В една сделка през пазара минаха 30 000 ценни книги на дружеството. Общо собственика си смениха 31 788 дяла при ръст в средната цена от 0.91%.

Сред печелившите се нареждат още акциите на Холдинг Варна /2.86%/, Арома /6.38%/ и други. Загуби отчитат Софарма /-0.72%/, Топливо /3.33%/, Албена /1.39%/ и други. В списъка на губещите са и трите търгувани към момента банки – Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна банка и Българо-Американска кредитна банка. Пониженията по позициите се ограничават под един процент.

 

10.00 ч.

Със силен ръст за индекса на дружествата, инвестиращи в имоти, но слаба активност, тръгна първата за седмицата сесия. Останалите три индекса светнаха отчитат минимални изменения.

SOFIX +0.02% до 397.27 пункта

BG-40 -0.45% до 112.58 пункта

BGREIT +3.01% до 41.78 пункта

BGTR-30 +0.09% до 297.68 пункта

ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя е дружеството с най-силен ръст в пазарната оценка в състава на секторния бенчмарк. Средната цена за лот скочи с 10.86 на сто до 0.643 лева при 2 000 изтъргувани акции.

Ръстът на BGREIT е подкрепен и от позицията на Агро Финанс Адсиц. Пазарната капитализация на компанията се изстреля със 7.78%.

Първоначално дяловете на Оловно-цинков комплекс, Първа инвестиционна банка, Монбат и Оргахим, които губят по над процент от средната цена за брой, предизвикаха отклонение надолу в основния индекс. В последствие сривът по позициите на Каолин, Топливо и Мостстрой натежа още повече, като натисна и широкия индекс. В последствие, обаче, дяловете на ЕЛАРГ, както и тези на Химимпорт /ръст от над 2%/ издърпаха SOFIX на положителна територия.

Сред губещите в ранната сесия се нареждат Еврохолд /-1.50%/, Зърнени храни България /-3.96%/, Доверие Обединен холдинг /-2.57%/, Неохим /4.17%/, ЕМКА /-6.67%/ и други. Минимални са загубите по позициите на Централна кооперативна банка, Унипак, Фазерлес и други.

Сред печелившите се нареждат София – БТ /7.77%/, Холдинг пътища /1.33%/, Адванс Терафонд /0.91%/, Стара планина холд /1.71%/ и други. Без промяна в пазарната оценка остават Катекс, Химимпорт и други.

 

9.25 ч.

Ще удържат ли купувачите на борсата силните си позиции – предстои да разберем. Вкарани са 6 626 текущи оферти.