Под базисната си стойност се срина индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT. След днешната поредна слаба сесия на БФБ пазарният показател отчете 99.80 пункта, което е спад с 0.53% спрямо вчера.  

Индексът стартира на 3 септември тази година от базисна стойност 100 пункта.

Със спад приключиха в четвъртък широкият BG-40 и BGTR30. Пониженията при тях са съответно с 0.60% до 515.83 пункта и 0.03% до 1 084.55 пункта.

Единствено SOFIX финишира с повишение. Минималните 0.10% му осигуриха присъствие в зеления спектър с 1 718.07 пункта.

С 2.26% до 75.23 лева поевтиняха акциите на Неохим АД, като следва да се отбележи, че това е следствие на сделки само със 17 книжа на предприятието. Прехвърлените 1 877 акции по позицията на Топливо АД доведоха до пореден спад в пазарната капитализация на дружеството, този път с близо 2 процента, като средната цена за лот в края на днешната сесия е 29.92 лева.

ЗД Евро инс АД, Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ и ТБ Централна кооперативна банка АД също са сред губещите в четвъртък.

Петрол АД е една от компаниите, които удържаха на негативните настроения. Поскъпване с 9.77% до 4.83 лева за акция бе постигнато след търговията с 36 416 акции на доставчика на горива. Химко АД-Враца също се нареди сред отличниците с изтъргувани 13 755 акции и скок с 8.33% до 0.13 лева за акция.

7 370 акции на Каолин АД бяха обект на сделки, довели до ръст по позицията с 0.58% до 17.40 лева средна цена за лот.

На блоков пазар в най-големи обеми се търгуваха акциите на Химимпорт АД, Доверие Обединен Холдинг АД, Оловно цинков комплекс АД и Еврохолд България АД. Дори и с техния принос, оборотът на борсата днес не успя да надхвърли 14 млн. лева.