Облекчението за приспадане на данък печалба да важи за инвеститори в общини, в които безработицата е с 20% по-висока от средната за България.

Това поискаха работодателските организации при обсъждането на пакета с данъчни промени за 2014 г. в съвета за тристранно сътрудничество. Преференцията е записана в Закона за корпоративното подоходно облагане.

В момента облекчението важи за общините, в които безработицата е с 35% по-висока от средната за страната, а Министерството на финансите (МФ) предлага критерият да се понижи до 25%.

“Предлагаме да се добавят и някои условия, тъй като досегашната практика показа, че дори и фирма да направи инвестиция в община с висока безработица, това не увеличава заетостта в нея”, каза зам. финансовият министър Людмила Петкова.

Допълнителните критерии са инвеститорът да открие поне 30 работни места, от които 70% да са в производството. Не по-малко от 30% от персонала трябва да живее постоянно в общината, предлага МФ.

За да има ефект за заетостта, тези критерии трябва да отпаднат. Прагът е много висок, а всичко в тези райони е в сивия сектор, каза Цветан Симеонов, председател на Търговско-промишлената палата.

Бизнесът реагира остро срещу това, че в данъчните закони липсва промяна за изчисляване на такса смет според количеството отпадъци, а не според стойността на дълготрайните материални активи на предприятията.

Министърът на финансите Петър Чобанов коментира, че за момента няма възможност за промяна. Въпросът щял да се обсъжда със сдружението на общините в началото на 2014 г.