С предлаганите промени на чл. 21, ал.1 в Закона за местните данъци и такси за 2010 г. се създава и нова основа за определяне на такса битови отпадъци за фирмите - по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на активите. По такъв начин допълнително се дискриминира бизнесът и се увеличава несързамерно неговият дял в издръжката на общините. Това се казва в писмо на БСК до председателите на Комисията по бюджет и финанси към НС – Менда Стоянова, и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление – Любен Татарски, както и до министрите на финансите – Симеон Дянков, на икономиката, енергетиката и туризма – Трайчо Трайков, и на околната среда и водите – Нона Караджова.

В писмото се изтъква, че от 2001 г. БСК настоява определянето на такса битови отпадъци да се извършва само на база и критерии, свързани с количество генерирани и третирани отпадъци.

Обвързването с данъчната оценка и отчетната стойност на активите, превръща такса битови отпадъци във втори имуществен данък. На практика, в условията на икономическа криза се наказват предприемачите (инвеститорите), които създават или запазват работни места, блокират се инвестициите, вкл. във върхови и капиталоемки технологии, се подчертава в позицията на БСК.

Освен това, според БСК, диференцирането на основата и ставката за граждани и за фирми е в противоречие и със законодателните норми, според които размерът на таксата за една и съща услуга не може да бъде различен за различните ползватели на тази услуга. Таксите са цена за предоставена услуга, отразяваща необходими разходи, а не данъчен инструмент, обясняват от камарата.

В позицията се подчертава, още, че въведените непазарни принципи за определяне на таксата ерозират разделното събиране като основен метод с висока икономическа и еко-ефективност; не стимулират гражданите и фирмите да намаляват количеството генерирани отпадъци; създават се пречки в усвояването на средства от ЕС за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците.