Дефицитът през третото тримесечие на годината не нараства, съобщи днес Министерството на финансите. За месец септември по предварителни оценки бюджетното салдо е балансирано.

Изчисленията сочат, че за първите девет месеца на годината бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на малко над 1,5 млрд. лв. Така за първите девет месеца бюджетният дефицит е близък с този за полугодието.

Фискалният резерв към края на септември 2010 г., според предварителните данни, е в размер на около 6.7 млрд. лв. или с над 2.2 млрд. лв. повече от минималното ниво, определено в Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година, посочва още финансовото ведомство.

Окончателните данни по изпълнението на консолидираната фискална програма за деветмесечието ще бъдат оповестени на 01.11.2010 година.