Близо 4 000 лева е присвоила бивша касиерка на Агенцията за държавни вземания, съобщиха от Националната агенция за приходите. Служителката е уволнена и случаят е предаден на прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.

Уличената в присвояване на държавни средства служителка е била касиерка в регионалната дирекция в Русе. За да се запазят доказателствата, служителите на агенцията за приходите са запечатали стаята и са направени копия на всички файлове със счетоводните архиви на регионалната дирекция.

След преглед на касовите книги през ноември и декември миналата година е станало ясно, че има множество корекции на цели редове и вписаните в тях суми. Записите в двата идентични екземпляра обаче са се различавали, а според изискванията – ако се въвежда корекция в едната книга, тя трябва да бъде направена и в другата. Установена е и фалшификацията на приходни ордери. Открити са й документи, които доказват, че погасени задължения изобщо не са отразявани в касовите книги.