По последни данни на Агенцията за приватизация в края на октомври 91.49% от предвидените за приватизация държавни активи вече са преминали в частни ръце. Съотнесено спрямо размера на всички държавни активи това прави 60.41%.

Обобщените данни за периода 1993-октомври 2007г. показват, че са приватизирани 2927 цели предприятия, 2319 обособени част и 4075 миноритарни пакета.

Общият финансов ефект е за 11 милиарда 37 милиона долара. От тях 4.199 млрд. долара са договорените инвестиции, а договорените плащания за 5.664 млрд. долара.

Според отчета, в структурата на раздържавени предприятия преобладават предприятията от промишлеността – 32%, следва търговията 22% и земеделието 12%. Строителството и туризма са с по 10%, транспортът има 7%, а енергетиката 4%.

Най-големите приватизирани предприятия посочени от Агенцията за приватизация са „Кремиковци”, „Нефтохим”, „БТК”, „Соди-Девня”, „СОМАТ”, „Арсенал”, „Асарел-Медет” и „МДК” Пирдоп.

Сделките с участие на чуждестранни инвеститори са 173 броя, сред които са посочени продажбите на електро-разпределителните предприятия, БТК и нефтената рафинерия в Бургас.

На Българската фондова борса, след влизането в сила на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, са реализирани 1727 продажби. Осъществени са 16 централизирани присъствени търга и 14 неприсъствени.

Сред отчетените по-значими приватизационни сделки осъществени на Борсата са продажбата на 34.78% от БТК, 12.84% от „Булгартабак-Холдинг”, 72% от „СВ.СВ. Константин и Елена”, 20% от „ДЗИ”, 99% от ТЕЦ „Марица-3” и 11.24% от „Златни пясъци”.

Посочените за предстояща продажба в отчета на Агенцията за приватизация са 38 мажоритарни пакета, 8 водни централи, 167 миноритарни пакета и 115 предприятия включени в забранителния списък по ЗПСК.