Основният лихвен процент, определен от БНБ считано от днес, е 4.68% сочи страницата на централната банка. Определената стойност е най-високата от 5 години насам, след като на 06.02.2002 г. ОЛП е бил 4.54 %.

От тогава започва и близо четиригодишното непрекъснато падане на Основния лихвен процент, като най-ниската стойност 1.89% бе достигната през февруари 2005 г.

Промяната към постепенно повишение започва от началото на 2006 г., като БНБ повиши лихвата през годината от 2.21% през януари до 3.26% в края на годината.

Повишението продължи и през 2007 г., като през миналата година основната лихва достигна през декември 4.58%, спрямо 3.43% през януари.