Френската банка BNP Paribas финализира чрез своя филиал Сетелем (Cetelem) придобиването на 100% от международната финансова компания Джетфинанс интернешънъл (Jet Finance International), специализирана в потребителски кредити на българския пазар, съобщава икономическият всекидневник "Експансион". Джетфинанс интернешънъл има близо 500 000 клиенти, като през 2006 година отпуснатите потребителски кредити са се увеличили с 60%, като тенденцията продължава и през 2007 година. Освен това BNP Paribas смята, че придобиването има и стратегическо значение, доколкото й позволява да получи достъп до частни клиенти в България. Банковата група изтъква, че потенциалът за растеж в България е един от най-високите в Централна и Източна Европа, с БВП, който се очаква да нараства с около 5% годишно до 2009 година.