Индикации за съвземане даде пазарът на ценни книжа в сряда. Към 10 часа три от борсовите измерители се установиха в зеления спектър, а търговията с акции на две дружества бе съпътствана от публикуването на деветмесечните им консолидирани отчети.

С 1.67% до 1 670.78 пункта се повиши индексът на „сините чипове” SOFIX. BG-40 се оттласна от нулата със стъпка от 0.61% до 516.86 пункта. Единствен BGREIT отчете спад от 0.19% до 100.54 пункта, докато BGTR30 вече отбелязваше 1.44% до 1 077.68 пункта в сутрешната търговия.

Малко след началото на борсовата сесия бе публикуван отчета за деветмесечието на Химимпорт АД, от който се видяха добрите резултати от дейността на дружеството.

Акциите му отбелязаха поскъпване с 1.39 на сто и се търгуваха от инвеститорите на средна цена от 14. 59 лева за акция. Обект на сутрешни сделки бяха 12 547 акции на компанията.

Индустриален Холдинг България АД също обнародва отчета си за третото тримесечие, но в борсовата търговия книжата му се търгуваха без изменение от цената на вчерашната търговия.

ТБ Централна кооперативна банка АД отчете силен ръст от 7.17% до 9.88 лева за акция. Изтъргувани бяха 11 670 ценни книги на финансовата институция. На положителна територия днес се търгуваха още книжата на ловешкото Спарки Елтос АД, Софарма АД, Монбат АД, Каолин АД, Оргахим АД.

На другия бряг останаха М+С Хидравлик АД, които отчетоха спад от 1.32% до 14.19 лева за акция при разменени между инвеститорите 932 акции.

Под натиск се търгуваха книжата на Захарни заводи АД- Горна Оряховица. По позицията бе отчетен спад от 18. 57% до средна цена от 17.58 лева за акция.