Проекти за изграждането на 10 инсталации за биогаз се разработват в момента, съобщи пред българската телеграфна агенция инж. Яна Жекова, която е консултант и представител на австрийска фирма в тази област. Все още у нас няма нито една работеща такава инсталация, която да оползотворява животински и земеделски отпадъци, с изключение на изграденото в село Кубратово съоръжение за анаеробно разграждане на шлам от пречиствателната инсталация на Софийска вода.

В Германия работят около 7 900 биогаз инсталации, като амбициозната цел  е до 2020 г. те да станат 20 000. В Австрия съоръженията са приблизително 500 и произвеждат с инсталирана мощност около 100 МW. електрическа енергия, по данни на експерти.

Биогаз инсталациите преработват отпадъци и енергийни култури от селското стопанство, отпадъци от хранително-вкусовата промишленост, веригите за хранителни стоки и гастрономията, както и кланични отпадъци.

Според направени проучвания  по програмата "Интелигентна Европа 2007", в България има най-голям потенциал за производство на биогаз от първични и вторични селскостопански отпадъци в сравнение с Гърция, Латвия, Румъния, Словения и Хърватска. Например само от оборския тор от 150 глави едър рогат добитък - крави, говеда и биволи може да се добие биогаз и съответно да се произведат 400 МWh електрическа енергия и около 500 МWh топлинна енергия за една година.

Ефектът от добив на биогаз е многостранен, уверяват инж. Яна Жекова. Освен че произвежда енергия, процесът води и до икономия на енергия. Например всички хранителни отпадъци от ресторанти, столове, вериги за хранене, магазини за хранителни стоки, фритюрни мазнини и отпадъци от хранително-вкусовата промишленост, реално изискват влагането на енергия за обезвреждането им. В момента те замърсяват и застрашават околната среда. Преработката им в биогаз инсталации ги прави  напълно безопасни и ги превръща в източник на енергия.

Засега единствените възможности в България за обезвреждане на кланичните отпадъци са двата екарисажа в Шумен и Варна, които освен, че са твърде скъпи, са и недостатъчни.